Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

[ Archived page ]


Konferencja podsumowująca projekt
"Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki"


CEART, 12 XII 2014

Konferencję podsumowującą projekt "Świętokrzyski System Wspierania Talentów - Fascynujący Świat Nauki" realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego otworzył i powitał zaproszonych gości Jacek Wołowiec, dyrektor ŚCDN, który opisał cele projektu oraz wskazał instytucje i osoby, dzięki którym zakończył się on sukcesem.
Projekt realizowany był w ramach Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja projektu miała na celu wsparcie uczniów zdolnych z terenu województwa świętokrzyskiego w zakresie praktycznego rozwijania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji naukowych, uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych oraz inicjatywności, jako istotnych kompetencji związanych z przygotowaniem młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.
W imieniu UJK głos zabrała Prorektor prof. dr hab. Barbara Zbroińska. Spośród wielu zaproszonych gości przemawiali Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki ŚUW oraz Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Grzegorz Bień. Konferencję prowadził Stanisław Blinstrub, dziennikarz Radia Kielce. Część merytoryczną rozpoczął wykładem "Współpraca międzyinstytucjonalna, jako istotny element edukacji uczniów zdolnych w wybranych krajach Europy" Ali Rashid (Szwecja). Następnie podsumowania projektu dokonali w prezentacji "Dawid i Goliat, czyli jak uczynić niemożliwe możliwym" Anna Przeorska i Krzysztof Łysak (kierownik projektu) z ŚCDN, dziękując osobom biorącym udział w jego realizacji. Prezentacje rezultatów wybranych projektów badawczych zrealizowanych w ramach „Świętokrzyskiego Systemu Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki” przedstawili pracownicy naukowi, nauczyciele, uczniowie - mgr Iwona Świątkowska, Aleksandra Marcinkowska, dr Ewa Boksa, mgr Lidia Pasich, Ania Puchała, dr Danuta Grabka, mgr Anna Matałowska, Grzegorz Waliszczak, dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, dr Elżbieta Buchcic, mgr Anna Trawka, dr Monika Łodej, dr Małgorzata Wysocka-Kunisz.
Miłym przerywnikiem wystąpień były występy zespołu wokalnego CON AFFETTO oraz przyjęty aplauzem mini koncert śpiewającej i grającej na skrzypcach niespełna 6-letniej Ani Wieleńskiej.


Inf. Kazimierz Kunisz
Fot. Kazimierz Kunisz


aktualizowano: 
09.10.2018
przejdź na stronę: 
Wydziału  Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 niedziela, 14 sierpień 2022 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.009 s ]