Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Pierwsza taka Rada

16 stycznia 2020, Wydział Pedagogiki i Psychologii

Dnia 16 stycznia 2020 roku odbyła się pierwsza na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki. Członkami Rady jest dwudziestu pięciu nauczycieli naukowo-dydaktycznych reprezentujących dyscyplinę naukową Pedagogika.

Rada Naukowa Instytutu Pedagogiki, w myśl nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nowego statutu naszego Uniwersytetu, jest bardzo ważnym organem kolegialnym. Do jej kompetencji należy dbałość o rozwój dyscypliny pedagogika, a w szczególności: kształtowanie polityki naukowej w jej zakresie, ewaluacja działalności naukowej, nadawanie stopni naukowych w dyscyplinie pedagogika, nadzór merytoryczny nad kształceniem doktorantów w szkole doktorskiej, proponowanie strategii rozwoju dyscypliny pedagogika, proponowanie kryteriów oceny naukowej oraz zasad awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych, opiniowanie projektu regulaminu instytutu. Ze względu na powagę instytucji oraz historyczny moment posiedzenie rozpoczęło się od wysłuchania Hymnu Narodowego i Gaudeamus Igitur.

Vivat Academia, vivant professores!

Inf.: Małgorzata Stawiak-Ososińska
Foto: Krzysztof Kupczewski / UJK

aktualizowano: 
06.02.2020
przejdź na stronę: 
Wydziału  Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 środa, 21 październik 2020 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.016 s ]