Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

KONFERENCJE

      Najbliższe:

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja akademicka dla społeczeństwa. Kształcenie, wychowanie, opieka". Podzamcze Chęcińskie, 6-7 listopada 2019 roku. [#191106]
[Strona WWW konferencji]  [Informacje (Polski)]  [Information (Russian)]
Conference


      Odbyły się ...