Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

BADANIA

Wydzialowy regulamin wnioskowania, podziału i rozliczania środków na działalność statutową 

Obszary badań naukowych prowadzonych w ramach Wydziału 

Badania statutowe realizowane na Wydziale 

Badania statutowe służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców