Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

UNIWERSYTECKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELSKIEJ
[strona archiwalna]
Pok. nr 101

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
wyślij e-mail
telefon 41 349 6759 (czynny w godzinach dyżurów i konsultacji - patrz tabela poniżej)


Pracownik administracyjny

 st. specjalista
 mgr Agnieszka Głód
 wyślij e-mail

Dyżur: poniedziałek 7:30-11:30, środa 9:00-13:00


Pracownicy UCEN - Zespół Pedagogów i Psychologów

 Kierownik
 dr Joanna Lendzion
 wyślij e-mail

 Opiekun praktyk psychologiczno-pedagogicznych
 dr Agata Jopkiewicz
 wyślij e-mail

 
 dr Tadeusz Dyrda
 wyślij e-mail

 
 dr Katarzyna Krzystanek
 wyślij e-mail

 
 dr Anna Ozga
 wyślij e-mail


Konsultacje pracowników UCEN
dr Tadeusz Dyrdaśroda15:00 - 16:00WMP, Instytut Matematyki, ul. Świętokrzyska 15, p. 505
dr Agata Jopkiewiczwtorek16:30 - 17:15WMP, Instytut Matematyki, ul. Świętokrzyska 15, p. 451
dr Katarzyna Krzystanekśroda, tydz. A14:00 - 15:00WPiA, ul. Krakowska 11, p. 101
dr Katarzyna Krzystanekczwartek, tydz. A12:00 - 13:00WPiA, ul. Krakowska 11, p. 101
dr Joanna Lendzionczwartek, tydz. B13:00 - 15:00WPiA, ul. Krakowska 11, p. 101
dr Anna Ozgaponiedziałek9:30 - 10:30WPiA, Instytut Edukacji Muzycznej, ul. Mickiewicza 3, p. 2

Dyżury pracowników UCEN
dr Agata Jopkiewiczczwartek, tydz. A13:00 - 15:00WPiA, ul. Krakowska 11, p. 101
dr Katarzyna Krzystanekczwartek, tydz. A13:00 - 15:00WPiA, ul. Krakowska 11, p. 101
dr Joanna Lendzionczwartek, tydz. A13:00 - 15:00WPiA, ul. Krakowska 11, p. 101
dr Anna Ozgaczwartek, tydz. A13:00 - 15:00WPiA, ul. Krakowska 11, p. 101UCEN jest jednostką usytuowaną w strukturze Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego, powołaną Zarządzeniem Nr 22/2018 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dn. 18 kwietnia 2018 roku. Odpowiada za organizację procesu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w oparciu o obowiązujące przepisy (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zwodu nauczyciela; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli; Komunikat [MNiSW] w sprawie kształcenia nauczycieli w związku ze zmianami w systemie oświaty z dn. 4 kwietnia 2018 r. ). UCEN organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie pedagogiki i psychologii, organizuje praktyki psychologiczno-pedagogiczne, współpracuje z Wydziałami Uniwersytetu - Koordynatorami Wydziałowymi, Wydziałowymi Zespołami Metodyków Przedmiotowych - realizującymi kształcenie nauczycielskie w zakresie dydaktyk przedmiotowych i praktyk metodycznych.