WPiA

KREATYWNE WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ
W ZINTEGROWANYM NAUCZANIU JĘZYKOWO-PRZEDMIOTOWYM
W PIERWSZEJ TRIADZIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA

Opis projektu
Jedną z najmłodszych cyfrowych technologii stosowanych w edukacji jest tablica interaktywna. Dzięki różnorodnym właściwościom narzędzie to może stać się katalizatorem zarówno w szkolnictwie uniwersyteckim jak i podstawowym, gdyż posiada ogromny potencjał dydaktyczny, który z jednej strony znacznie uatrakcyjnia oraz usprawnia proces nauczania a z drugiej spełnia oczekiwania współczesnych studentów oraz uczniów, należących do Generacji Y - pokolenia cyfrowego, które nie zna życia bez komputera. W regionie świętokrzyskim cyfrowe tablice wykorzystywane są w wielu szkołach podstawowych. Jedną z najlepiej wyposażonych instytucji jest Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie, w której znajdują się 4 multitablice SMART Board. Na rynku wydawniczym dostępne jest oprogramowanie do tablic interaktywnych. Jednakże, tablice wyposażone są również we własne oprogramowania, które umożliwiają nauczycielom czy studentom tworzenie oryginalnych materiałów dydaktycznych. Ta cenna właściwość multimedialnej tablicy wykorzystana została podczas realizacji projektu. Specjalność ta jest kompatybilna z popularnym obecnie podejściem do nauczania języka o nazwie CLIL (Content and Language Integrated Learning). Głównym celem projektu jest wspierane nowoczesną technologią nauczanie treści z obszarów edukacyjnych realizowanych w edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim. Dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu upoważniają koordynatorów do stwierdzenia, że tak realizowany proces edukacyjny odpowiada potrzebom rozwojowym i oczekiwaniom najmłodszych uczniów.