"Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we współczesnej szkole"

Centrum Edukacji Artystycznej UJK, 22 października 2013

Centrum Edukacji Artystycznej UJK gościło uczestników konferencji "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we współczesnej szkole" oraz seminarium naukowo-metodycznego będącego rezultatem prac w projekcie badawczym "Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów" realizowanego przez zespół z UJK we współpracy z Kuratorium w Kielcach, finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Organizatorem konferencji był Wydział Artystyczny i Pedagogiczny UJK oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przy współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Miejskim Zespółem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach. Patronat honorowy objął J.M. Rektor UJK prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł. Konferencji przewodniczył prof. UJK dr hab. Mirosław Babiarz.

Fot. Kazimierz Kunisz / UJK