WPiA

"Nauczyciele
województwa świętokrzyskiego
wobec zadań związanych z realizacją
specjalnych potrzeb edukacyjnych
uczniów"
projekt badawczy nr 683004

Opis projektu
Zapraszamy do współpracy w realizacji projektu badawczego "Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów" - projekt badawczy nr 683004 finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.
Projekt realizowany jest przez zespół badawczy w Pracowni Rewalidacji Zakładu Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka, Instytut Edukacji Szkolnej, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (strona domowa projektu http://wpia.ujk.edu.pl/naucz_wobec_spe/), we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach (http://kuratorium.kielce.pl/).
Wyniki badań po opracowaniu statystycznym zostaną zaprezentowane w formie raportu - publikacji zbiorowej oraz podczas seminarium naukowo-metodycznego zorganizowanego przez Instytut Edukacji Szkolnej na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W seminarium będą mogły wziąć udział zainteresowane osoby - adresaci projektu.

 Opis projektu - zapraszamy !

 

Seminarium
SEMINARIUM NAUKOWO-METODYCZNE:
"Nauczyciele województwa świętokrzyskiego wobec zadań związanych z realizacją specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów"
Centrum Edukacji Artystycznej UJK, 22 października 2013
Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, ul. Krakowska 11, Kielce


Galeria zdjęć z seminarium

 

Ankiety
Do wypełnienia ankiet drogą elektroniczną zapraszamy Państwa Dyrektorów i Nauczycieli szkół województwa świętokrzyskiego. Wypełnione kwestionariusze prosimy przesyłać do 15 lipca 2013 r. na adres: e-mail: rewalid@ujk.edu.pl

 1. Kwestionariusz ankiety dla dyrektorów szkół - załącznik 1
Ankieta dotyczy działań systemowych realizowanych przez szkoły województwa świętokrzyskiego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 2. Kwestionariusz ankiety dla nauczyciela - załącznik 2
Ankieta dotyczy wsparcia uzyskiwanego przez nauczycieli w realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów objętych obowiązkiem szkolnym na terenie województwa świętokrzyskiego.

 3. Karta zgłoszenia DOBREJ PRAKTYKI - załącznik 3
Dotyczy przykładów dobrej praktyki w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom.

 

Cel projektu
Celem projektu jest:

 

Adresaci
Adresaci projektu: