Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

[ Strona archiwalna ]

KONFERENCJE
 

    Odbyły się ...

Polski Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Utracone/poszukiwane/oswojone dziedzictwo kulturowe". Kielce, 4-6 lipca 2019 roku. [#190704]
[Strona WWW konferencji]
English The International Academic Conference "Lost/Looked for/Tamed Cultural Heritage". Kielce, July 4-6 2019.
[Conference Webpage in English]
UJK IOV MZiZ


II Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sukces edukacyjny - Sukces zawodowy - Sukces życiowy". Kielce, dnia 6 czerwca 2018. Termin zgłoszeń: 30.05.2018. [#180606]
[Komunikat nr 1]    [Karta zgłoszenia]


II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja akademicka dla społeczeństwa. Kształcenie, wychowanie, opieka.". Podzamcze Chęcińskie, 7-8 listopada 2017. [#171107]
[Zaproszenie]    [Rejestracja]    [Strona WWW konferencji]
Konferencja
I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Wychowanie do sukcesu życiowego: wybór czy konieczność?". Kielce, dnia 8 czerwca 2017. Termin zgłoszeń: 5.06.2017. [#170608]
[Program konferencji]    [Karta zgłoszenia]


Konferencja "Świat wirtualny dzieci i młodzieży, a zjawisko cyberprzemocy". Kielce, dnia 11 maja 2017. [#170511]
[Program konferencji]    
Konferencja


Międzynarodowa konferencja naukowa "CAŁOŻYCIOWE UCZENIE SIĘ - OBSZARY, NURTY, TENDENCJE. LIFELONG LEARNING - AREAS, TRENDS, TENDENCIES". Kielce, dnia 4-5 kwietnia 2017. [#170404]
[Komunikat nr 1]    [Program konferencji]    [Karta zgłoszenia]    [Wymogi edytorskie]    [Zdjęcia]
Konferencja


Międzynarodowa konferencja naukowa "Polityka społeczna i praca socjalna wobec wyzwań społeczno-kulturowych XXI wieku". Kielce, dnia 30 listopada 2016. [#161130]
[Informacje]    [Zdjęcia]
Konferencja


Konferencja naukowo-metodyczna "Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej na terenie województwa świętokrzyskiego". Kielce, dnia 28 listopada 2016. [#161128]
[Informacje]   


VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Auksologia a promocja zdrowia". Kielce, dnia 19 października 2016. [#161019]
[Zaproszenie]     [Zdjęcia]
Auksologia


UJK Strefa Twórczych Dyskusji
Mediam
ONiKS
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kreatywność - fakty i mity". Kielce, dnia 12 października 2016. [#161012]
[Zaproszenie]     [Program]     [Karta zgłoszenia]     [Poster - przykłady]     [Mity - przykłady]    [Zdjęcia]
Pizzeria Biesiadowo
www.biesiadowo.pl/z-kielce-ul-kozia
PSS Piekarnia
www.spolem.net.pl


Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji. Kielce, dnia 5-7 października 2016. [#161005]
[Zaproszenie]     [Program]     [Rejestracja]    [Film]
EFNTIE


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja - Zdrowie - Środowisko". Kielce, dnia 6-7 czerwca 2016. [#160607]
[Strona WWW konferencji]    [Zdjęcia]
conference


II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Pedagogika zdrowia. Dziedzictwo - teraźniejszość - przyszłość". Kielce, dnia 18-19 maja 2016. [#160518]
[Informacje, komunikat nr 1]     [Formularz zgłoszenia]     [komunikat nr 2]     [Wymogi edytorskie]    [Program konferencji]    [Zdjęcia]


Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Więź i pokój w rodzinie i społeczeństwie". Kielce, dnia 12-13 maja 2016. [#160512]
[Informacje, komunikat nr 1]     [Formularz zgłoszenia]     [komunikat nr 2]


Konferencja Naukowa "Rola edukacji zdrowotnej w profilaktyce i terapii cukrzycy". Kielce, dnia 7 kwietnia 2016. [#160407]
[Informacje]    [Zdjęcia]


II Krajowa Konferencja Naukowa "Dziecko i nauczyciel w świecie mediów". Kielce, dnia 13 kwietnia 2016. [#160413]
[Informacje]    [Zdjęcia]


Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku. Kontynuacje i nowe wyzwania". Kielce, dnia 7-8 marca 2016. [#160307]
[Zaproszenie]    [Program]    [Zdjęcia]
conference


Sympozjum naukowe "Słowo - Dziecko - Edukacja: aspekty literackie, językowe i pedagogiczne". Kielce, dnia 22 stycznia 2016. [#160122]
Informacje tutaj    Zdjęcia


Sympozjum "Twórcza resocjalizacja z perspektywy teorii i praktyki". Kielce, dnia 14 grudnia 2015. [#151214]
Informacje o konferencji    
conference


Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja akademicka dla społeczeństwa. Kształcenie, wychowanie, opieka.". Kielce, dnia 5-6 listopada 2015. [#151105]
Informacje o konferencji    Strona www konferencji    Transmisja on-line    Strona www konferencji    Zdjęcia
conference
patronat


I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowy wymiar społeczny kształcenia zawodowego.". Kielce, dnia 28 paźdiernika 2015. [#151028]
Informacje o konferencji    Zdjęcia
conference
patronat


III SYMPOZJUM NAUKOWE DZIECI "Od fascynacji do innowacji". Kielce, dnia 12 czerwca 2015. [#150612]
Zaproszenie    Plakat    Zdjęcia

I STUDENCKA SESJA NAUKOWA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO "PARADYGMAT" pt. "BADANIA NAUKOWE - TEORIA I PRAKTYKA". Kielce, dnia 29 maja 2015. [#150529]
Informacje

XIII ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI. Konferencja Naukowa "Profilaktyka pedagogiczno-zdrowotna uzależnień substancjami psychoaktywnymi". Kielce, dnia 28 maja 2015. [#150528]
Informacje    Zdjęcia

XIII ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny "Kondycja współczesnej rodziny w dobie postmodernizmu kulturowego". Kielce, dnia 13-15 maja 2015. [#150513]
Informacje    Komunikat_nr_2    Zgłoszenie    Program konferencji
Galeria zdjęć z dnia:    13 V    15 V

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sto pytań o kreatywność". Kielce, dnia 23 kwietnia 2015. [#150423]
Program konferencji    Zaproszenie do sesji posterowej    Pytania o kreatywność    Jak przygotować poster    Galeria zdjęć z konferencji

XXIV Konferencja SKN "Człowiek i jego środowisko". Kielce, dnia 15-16 kwietnia 2015. [#150415]
Informacje    Zdjęcia
 
 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Homo ludens. Czy zabawa jest źródłem kultury ?" 

Kielce, dnia 19-20 marca 2015.

 
 I Krajowa Konferencja "Dziecko w świecie mediów" 

Kielce, dnia 23 marca 2015.     Informacje    Druk_zgłoszenia    Wymogi_redakcyjne    Serwis_WWW    Zdjęcia

 
 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej" 

Kielce, dnia 17-18 marca 2015.     Informacje

 
 III Konferencja Naukowa "Twórcza resocjalizacja z perspektywy teorii i praktyki" 

Kielce, dnia 9 grudnia 2014.     Program    Zdjęcia

 
 Konferencja "PROBLEMY PRAKTYCZNEGO KSZTAŁCENIA STUDENTÓW Z RÓŻNORODNYMI POTRZEBAMI W STUDIOWANIU" 

Kielce, dnia 28 listopada 2014.     Zaproszenie    Zdjęcia

 
 Konferencja "Edukacja i rynek pracy w perspektywie aktywności całożyciowej" 

Kielce, dnia 19 listopada 2014.     Plakat    Program    Zdjęcia

 
 Konferencja "Kod zachowania, czyli jak rozumieć trudne zachowania dzieci w szkole i jak im pomagać" 

Kielce, dnia 14 kwietnia 2014

 
 Sympozjum "Resocjalizacja a sztuka" 

Kielce, dnia 8 kwietnia 2014

 
 Konferencja "TOC - UCZYMY MYŚLENIA, czyli w stronę innowacyjnej dydaktyki" 

Kielce, dnia 10 marca 2014

 
 Konferencja "Ochronić dziecko – działania profilaktyczne rodziny i szkoły" 

Kielce, dnia 24 stycznia 2014

 
 Seminarium Europejskie w UJK 

Kielce, dnia 24 stycznia 2014Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
30.12.2020
przejdź na stronę: 
Wydziału  Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 środa, 4 październik 2023 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).