Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

STUDENCI

Loga
Projekt "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" nr POWR.03.01.00-00-K171/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. [#PRK2017
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Pełne informacje o projekcie [tutaj]

Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)

Zachęcamy studentów do zapoznania się z ofertą Akademickiego Biura Karier w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. ABK posiada bogatą ofertę skierowaną również do studentów Wydziału, m.in. oferty praktyk, staży, pracy czy szkoleń.

Samorząd Studencki Wydziału Pedagogiki i Psychologii zaprasza do współpracy wszystkich studentów. Jeśli masz ciekawy projekt, potrzebujesz informacji lub po prostu pomocy, zgłoś się do nas. Wszystkie informacje o nas oraz aktualności możesz znaleźć na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Informacje Uczelnianej Rady Samorządu Studentów tutaj.

Platforma wyszukująca stypendia dla studentów: european-funding-guide.eu.

Erasmus for incoming students: zobacz wykaz przedmiotów prowadzonych w języku angielskim dla studentów obcokrajowców z programu LLP-Erasmus. [#Courses_in_English]