Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY

[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 - 31.07.2023. [#AKR2019]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
[Informacje o projekcie]
[Informacje o projekcie na stronie UJK]

Rok:   2019/20.   Wybierz rok:   2019/2020Zapraszamy studentów I roku studiów I i II stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do wzięcia udziału w projekcie Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Nabór zostanie przeprowadzony w dniu 1 października w godzinach 9:00-11:00 w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK, Kielce, ul. Mickiewicza 3, sala 32.
Loga
Projekt "Uniwersytet Aktywnego Seniora" nr POWR.03.01.00-00-T097/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2019 - 31.10.2020. [#UAS2019]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.
[Informacje o projekcie]
[Informacje o projekcie na stronie UJK]
Loga
Projekt "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09. 2022. [#NPR2018]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Rok:   2019/20.   Wybierz rok:   2019/2020   2018/2019

[OGŁOSZENIA]
[HARMONOGRAMY]
[DOKUMENTY]

OGŁOSZENIA 2020-07-13 | Harmonogram odbywania staży przez uczestników projektu - psychologia

Ustalono harmonogram staży w module programów stażowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek psychologia.

[ czytaj więcej... ]


 2020-07-06 | Harmonogram odbywania staży przez uczestników projektu

Ustalono harmonogram staży w module programów stażowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek praca socjalna

[ czytaj więcej... ]


 2020-06-29 | Przedłużono termin naboru firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże z kierunku Psychologia

W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 2 lipca 2020 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres e-mail: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl

[ czytaj więcej... ]


 2020-06-22 | Przedłużono termin naboru firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże

W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 28 czerwca 2020 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres e-mail: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl

[ czytaj więcej... ]


 2020-06-09 | Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże

W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 21 czerwca 2020 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres e-mail: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl

[ czytaj więcej... ]


 2020-04-22 | Termin naboru na warsztaty w ramach projektu Nowe Perspektywy Rozwoju UJK przedłużony do 8 maja

W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 8 maja 2020 roku przesłać wymagane dokumenty pocztą na adres Wydziału, lub zeskanowane na adres e-mail: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl

[ czytaj więcej... ]


 2020-04-14 | Przedłużenie naboru dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia programów stażowych do 24 kwietnia

W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 24 kwietnia 2020 roku przesłać wymagane dokumenty pocztą na adres Wydziału, lub zeskanowane na adres e-mail: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl

[ czytaj więcej... ]


 2020-03-26 | II nabór - przedłużenie terminu do 17 kwietnia

Przedłużony został termin II naboru dla:
- studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika na warsztaty "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
- studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia - Moduł podnoszenia kompetencji realizowany w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h.
Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty (kierunek Pedagogika - formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego; kierunek Psychologia - formularz zgłoszeniowy) można do 17 kwietnia 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres:
jacek.szkurlat@ujk.edu.pl
przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty zakończenia naboru.
[Informacje o przedłużeniu drugiego naboru (przedłużenie terminu do 17 kwietnia)]


 2020-03-26 | Programy stażowe dla studentów II roku I stopnia kierunku praca socjalna

Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w module programów stażowych w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach". Planowany okres realizacji stażu - od 1 lipca do 30 września 2020 roku. Liczba godzin stażu - 360. Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty można do 10 kwietnia 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl - przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w terminie do 15 kwietnia 2020 roku.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie - moduł programów stażowych]
[Formularz zgłoszeniowy]


 2020-03-26 | Programy stażowe dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku psychologia

Serdecznie zapraszamy studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia do wzięcia udziału w module programów stażowych w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach". Planowany okres realizacji stażu - od 1 lipca do 30 września 2020 roku. Liczba godzin stażu - 360. Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty można do 10 kwietnia 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl - przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w terminie do 15 kwietnia 2020 roku.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie - moduł programów stażowych]
[Formularz zgłoszeniowy]


 2020-03-26 | Przedłużenie terminu II naboru do 31 marca

Przedłużony został termin II naboru dla:
- studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika na warsztaty "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
- studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia - Moduł podnoszenia kompetencji realizowany w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h.
Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty (kierunek Pedagogika - formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego; kierunek Psychologia - formularz zgłoszeniowy) można do 31 marca 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres:
jacek.szkurlat@ujk.edu.pl
przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty zakończenia naboru.
[Informacje o przedłużeniu drugiego naboru]


 2020-03-24 | Zajęcia warsztatowe realizowane przez Katedrę Muzyki

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia warsztatowe w ramach programu POWER realizowane przez Katedrę Muzyki odbywać się będą w systemie zdalnym do odwołania (harmonogram zajęć pozostaje bez zmian).

[ czytaj więcej... ]


 2020-02-27 | Programy stażowe dla studentów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zapraszamy studentów 4 ostatnich semestrów studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do udziału w module programów stażowych realizowanych w ramach programu PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie wsparcia studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (POWER), mających na celu podniesienie kompetencji i zdobycie doświadczenia zawodowego.
Wymiar stażu obejmuje 360 godzin zadań stażowych realizowanych w okresie 3 miesięcy od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w tym min. 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu). Zgłoszenia proszę przesyłać w wersji elektronicznej (skan z podpisem) na adres:
marek.kawiorski@ujk.edu.pl
w terminie do 26 marca 2020 r.


 2020-02-27 | II nabór studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku psychologia w module podnoszenia kompetencji

II nabór! Serdecznie zapraszamy studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia do wzięcia udziału w Module podnoszenia kompetencji realizowanym w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h. Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach od 4 do 6 marca oraz od 9 do 12 marca 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o drugim naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów psychologii]
[Formularz zgłoszeniowy]


 2020-02-27 | II nabór studentów kierunku pedagogika do udziału w warsztatach

II nabór! Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna. Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach od 4 do 6 marca oraz od 9 do 12 marca 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o drugim naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPP]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego]


 2020-02-12 | Nabór studentów kierunku psychologia do udziału w module podnoszenia kompetencji

Serdecznie zapraszamy studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia do wzięcia udziału w Module podnoszenia kompetencji realizowanym w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h. Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach od 19 do 21 lutego oraz od 24 do 28 lutego 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów psychologii]
[Formularz zgłoszeniowy]


 2020-02-12 | Nabór studentów kierunku pedagogika do udziału w w warsztatach

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna. Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach od 19 do 21 lutego oraz od 24 do 28 lutego 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPP]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego]


 2019-11-14 | Zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku praca socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych

Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych w wiodących, krajowych instytucjach pomocy społecznej, realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności; alkoholizmu; narkomanii, starości itp. (II edycja). Wymiar wizyty: 10 godzin (wyjazdy dwudniowe – 5 godzin na dzień) Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach 25-27 listopada 2019 w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3. [Formularz zgłoszeniowy]


 2019-10-14 | Zapraszamy studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do wzięcia udziału w projekcie artystycznym

Zapraszamy studentów II i III roku studiów I stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do wzięcia udziału w projekcie artystycznym, w ramach którego studenci IEM wspólnie z trenerami zaprojektują całość widowiska scenicznego (bajka-musica), a także będą uczestniczyć w praktycznej realizacji przedsięwzięcia poprzez wykonanie (taniec, śpiew, gra na instrumentach) przedstawienia muzycznego, we współpracy z instytucjami regionu.
Nabór zostanie przeprowadzony w dniu 31 października w godzinach 11:30-12:00 w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK, Kielce, ul. Mickiewicza 3, sala 32.


 2019-09-01 | Zapraszamy studentów studentów/ki na certyfikowane szkolenia e-learningowe podnoszące kompetencje informatyczne

Serdecznie zapraszamy studentów/ki na certyfikowane szkolenia e-learningowe podnoszące kompetencje informatyczne właściwe grafice komputerowej (III nabór).
Rekrutacja odbywa się w dniach od 6 do 10 września. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 10 września do godz. 10:00 w budynku Instytutu Sztuk Pięknych UJK, Kielce, ul. Podklasztorna 117, pokój nr 2.
[Informacje o rekrutacji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy]


Loga
Projekt "Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów" nr POWR.03.01.00-00-S075/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 - 31.12.2019 [#WJS2018]
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rok:   2018/19.   Wybierz rok:   2019/2020   2018/2019   2017/2018I nabór do projektu dla STUDENTÓW KIERUNKÓW:
FILOLOGIA POLSKA: II stopień II rok; I stopień II rok; I stopień III rok;
HISTORIA: II stopień II rok;
PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; I stopień II rok;II stopień I rok, II stopień II rok;
WZORNICTWO: I stopień III rok;
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH: II stopień II rok
NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 11.03.2019 r. do 22.03.2019 r. DO GODZINY 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym:
Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7080;
Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15; 25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06;
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 121 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80;
Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 7 tel.: +48 41 349 66 88.
[Informacja o rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]

II nabór do projektu dla STUDENTÓW KIERUNKÓW:
FILOLOGIA POLSKA: II stopień II rok; I stopień II rok; I stopień III rok;
HISTORIA: II stopień II rok;
PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; I stopień II rok;II stopień I rok, II stopień II rok;
WZORNICTWO: I stopień III rok;
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH: II stopień II rok
NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 25.03.2019 r. do 29.03.2019 r. DO GODZINY 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym:
Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7080;
Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15; 25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06;
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 121 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80;
Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 7 tel.: +48 41 349 66 88.
[Informacja o rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]

III nabór do projektu dla STUDENTÓW KIERUNKÓW:
FILOLOGIA POLSKA: II stopień II rok; I stopień II rok; I stopień III rok;
HISTORIA: II stopień II rok;
PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; I stopień II rok;II stopień I rok, II stopień II rok;
WZORNICTWO: I stopień III rok;
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH: II stopień II rok
NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 1 do 5 kwietnia 2019 r. DO GODZINY 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym oraz Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym:
Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7080;
Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15; 25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06;
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 121 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80;
Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 7 tel.: +48 41 349 66 88.
[Informacja o rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]Logo
Project "Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities TESI" No. 592177-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN realized with participation of The Jan Kochanowski University in Kielce, Poland. [#TESI]
Project co-funded by Erasmus+ Programme of the European Union.

TESI project focuses on social integration of peoples with verbal communication disorders that are at risk of social isolation. It is dedicated to conceptualizing and development of social competence (SC) related to personal, social and professional development of people with verbal communication disorders through creation of adaptive, affordable and easy-to-use software solution that will enrich their personal expression opportunities.
For more information, see original TESI website: [http://tesi.dipseil.net/]
or fanpage: [https://www.facebook.com/TESI-2002947343363752/]Loga
Projekt "Nowa Era Kształcenia" nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#NEK2017]
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapraszamy pracowników Wydziałów Pedagogicznego i Artystycznego oraz Humanistycznego do osobistego składania zgłoszeń do projektu na formularzu zgłoszeniowym w pok. 1 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Dziekanat, mgr Marta Mistrzyk) oraz w pok. 22 (Wydział Humanistyczny, Biuro Dziekana, mgr Agnieszka Nowak). W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń w terminie rekrutacja będzie prowadzona do momentu wyłonienia wszystkich uczestników projektu (termin przedłużony).
[Informacje]
[Regulamin]
[Wyniki dotychczasowej rekrutacji]
Formularz zgłoszeniowy - pobierz [kolor .DOCX] [kolor .PDF] [czarno-biały .DOCX] [czarno-biały .PDF]
[Krótki opis szkoleń]

Rok:   2018/19.   Wybierz rok:   2018/2019   2017/2018


HARMONOGRAM SZKOLEŃ /KURSÓW/ WARSZTATÓW w ramach projektu "Nowa Era Kształcenia" w roku akad. 2018/2019
Superwizja w pracy socjalnej/ pedagoga/ psychologa:
20, 21 listopada 2018 r., godz. 9:00-15:30, sala nr 223, ul.Krakowska 11 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny), ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Inspiruj, porywaj, fascynuj -
grupa I - WH: 22, 23 styczeń, 13, 14, 20, 21, 23 luty 2019, godz. 9:00-13:30, sala 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
grupa II - WPiA: 30 (sala 17), 31 (sala 122) styczeń, 1 (sala 122), 6 (sala 17), 7 (sala 17), 8 (sala 17) luty 2019, godz. 8:00-12:30, sala 17 lub 122, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Coaching i mentoring w pracy pedagoga -
grupa I - WH: 31 styczeń, 1, 2 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
grupa II - WPiA: 3, 4, 5 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Academic Teaching Excellence -
grupa I - WH: 20, 21, 22, 23, 24 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala nr 122 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
grupa II - WPiA: 15, 16, 17, 18, 19 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala nr 122 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D:
18, 19 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala nr 107 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, , 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]Loga
Projekt "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" nr POWR.03.01.00-00-K171/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#PRK2017]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Rok:   2020.   Wybierz rok:   2020   2019   2018

 2020-06-26 | style="font: 18px Arial, Verdana; color: maroon;"

Zakończenie projektu


HARMONOGRAM SZKOLEŃ /WARSZTATÓW w ramach projektu "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" w roku akad. 2019/2020

Warsztaty - Buisness Starter. Miejsce: sala 156, ul. Uniwersytecka 17, Budynek Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej.
Terminy: 13, 27 marca 2020 r. godz. 9:00-15:00.
[Harmonogram szkoleń]

Warsztaty - Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss. Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Katedra Muzyki UJK).
Grupa I, termin: 9 stycznia 2020 r. godz. 8:00-11:00;
Grupa II, termin: 10 stycznia 2020 r. godz. 8:00-11:00.Loga
Projekt "Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotna" nr POWR.03.01.00-IP.08-00-NPK/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.02.2017 - 31.12. 2020. [#TZP2017]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.
[Informacje]