Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY

[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów" nr POWR.03.01.00-00-S075/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.02.2018 - 31.12.2019 [#WJS2018]
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rok:   2017/18.   Wybierz rok:   2019/2020   2018/2019   2017/2018Pierwszy nabór do projektu - zapraszamy uprawnionych studentów Wydziałów Pedagogicznego i Artystycznego oraz Humanistycznego do osobistego składania zgłoszeń do projektu na formularzu zgłoszeniowym (dla Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego - Instytut Sztuk Pięknych, pok. 7). Dokumenty przyjmowane będą od 29 marca 2018 r. do 12 kwietnia 2018 r.
[Informacja o rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Regulamin projektu]

II nabór do projektu od 23 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. do godziny 12:00.
[Informacja o drugim naborze na stronie UJK]
[Informacja o rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Regulamin projektu]

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ZAPRASZA Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem na 16 tygodniowe (480 godzin) staże studenckie/absolwenckie studentów kierunków: Filologia polska, Historia, Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Praca socjalna.
[Informacja dotycząca naboru firm/instytucji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy dla Instytucji]
[Umowa trójstronna]

III nabór do projektu dla STUDENTÓW KIERUNKÓW: FILOLOGIA POLSKA: I stopień III rok, II stopień II rok; HISTORIA: I stopień II rok; I stopień III rok; II stopień II rok; PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; II stopień I rok, II stopień II rok NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 19.06.2018 r. do 22.06 2018 r. DO GODZINY 10:00 w instytutach na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym:
Instytut Filologii Polskiej: ul. Świętokrzyska 15, pokój B207 (budynek G), 25-406 Kielce, tel. (41) 349 7080;
Instytut Historii: ul. Świętokrzyska 15; 25-406 Kielce, pokój 344 (budynek A), tel. (41) 349-73-06;
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 302 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80.
[Informacja o rekrutacji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Umowa trójstronna]

IV nabór do projektu dla STUDENTÓW KIERUNKU: PRACA SOCJALNA: I stopień III rok; II stopień II rok NA PŁATNE 16 TYGODNIOWE STAŻE.
Dokumenty przyjmowane będą od 3.07.2018 r. do 10.07 2018 r. DO GODZINY 14:00 na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym:
Instytut Pedagogiki i Psychologii: ul. Krakowska 11, pokój nr 302 tel.: +48 41 349 67 25, 41 349 68 80.
[Informacja o rekrutacji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Umowa trójstronna]