Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Informacje o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Uwaga! Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
   
 Dziekanat spraw socjalnych 

 pomoc materialna - studia I,II,IIIo (stacjonarne, niestacjonarne - licencjackie, magisterskie, doktoranckie) 
 stypendia naukowe - studia IIIo (doktoranckie) 

 odpłatności 
 tok studiów - studia stacjonarne 
 tok studiów - studia niestacjonarne 
 tok studiów - ogłoszenia, informacje 
 organizacja roku, regulamin studiów 
 informacje ogólnouczelniane 


 STYPENDIA NAUKOWE - STUDIA IIIo


1. Dane teleadresowe oraz godziny otwarcia dziekanatu spraw socjalnych.

  PDF    Dane teleadresowe oraz godziny otwarcia   (aktualizacja: 20.02.2020)

2. Aktualności z dziekanatu spraw socjalnych.

  pdf    Ogłoszenia   (aktualizacja: 24.09.2019) 
  pdf    Terminarz wypłat   (aktualizacja: 21.02.2020) 

5. Stypendia dla doktorantów.

        5.2. Akty prawne.

  pdf    5.2.1. Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich   (aktualizacja: 24.10.2017) 
  pdf    5.2.2. Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia Szczegółowego trybu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach oraz Regulaminu składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach   (aktualizacja: 09.10.2018) 
  pdf    5.2.3. Szczegółowy tryb składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach   (aktualizacja: 09.10.2018) 
  pdf    5.2.4. Regulamin składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników studiów doktoranckich UJK w Kielcach   (aktualizacja: 09.10.2018) 

        5.3. Wnioski stypendialne.

  pdf    5.3.4. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego   (aktualizacja: 09.10.2018) 
  pdf    5.3.5. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych   (aktualizacja: 09.10.2018)  Informacje o sprawach socjalno-bytowych UJK 

Sprawy socjalno-bytowe studentów - informacje ogólnouczelniane.


 Studenci niepełnosprawni w UJK 

Dla studentów niepełnosprawnych - informacje ogólnouczelniane.


 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji przy ulicy Śląskiej.


 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do sekretariatu właściwego instytutu.


 Stypendium Samorządu Świętokrzyskiego dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu". Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 czerwca lub w przypadku studiów 3,5-letnich także na ostatni semestr od 1 marca do 30 czerwca. Informacje tutaj.


Main WebpagePrevious Webpage


aktualizowano: 
03.08.2020
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 piątek, 7 sierpień 2020 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.001 s ]