Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

[ Strona archiwalna ]

Informacje o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
   
 Dziekanat spraw socjalnych 

 pomoc materialna - studia I,IIo (stacjonarne, niestacjonarne - licencjackie, magisterskie) 

 odpłatności 
 tok studiów - studia stacjonarne 
 tok studiów - studia niestacjonarne 
 tok studiów - ogłoszenia, informacje 
 organizacja roku, regulamin studiów 
 informacje ogólnouczelniane 


 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW - STUDIA I, II o

 1. Dane teleadresowe oraz godziny otwarcia dziekanatu spraw socjalnych.

  PDF    Dane teleadresowe oraz godziny otwarcia   (aktualizacja: 30.09.2020)

 2. Aktualności z dziekanatu spraw socjalnych.

  pdf    Skład Komisji Stypendialnej   (aktualizacja: 13.01.2021) 
  pdf    Terminarz wypłat   (aktualizacja: 13.01.2021) 

3. Regulamin pomocy materialnej.

  pdf    3.1. Zarządzenie Rektora UJK ws. regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom   (aktualizacja: 09.09.2020) 
  pdf    3.2. Regulamin pomocy materialnej   (aktualizacja: 21.09.2020) 

4. Stypendium socjalne.

  pdf    4.1. Terminy   (aktualizacja: 09.09.2020) 
  pdf    4.2. Dokumenty potrzebne do stypendium   (aktualizacja: 09.09.2020) 
  pdf    4.3. Ustalenia szczegółowe   (aktualizacja: 30.09.2020) 
  pdf    4.4. Informacja ogólna   (aktualizacja: 09.09.2020) 

5. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

  pdf    5.1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów   (aktualizacja: 30.09.2020) 

6. Zapomoga.

  pdf    Wniosek o przyznanie zapomogi   (aktualizacja: 09.09.2020) 

7. Domy studenta, przychodnia, stołówka, ubezpieczenia.

 Sprawy socjalno-bytowe. 

Domy studenta, regulamin przyznawania miejsc w domach studenta, baza hotelowa, przychodnia, stołówka, ubezpieczenia zdrowotne i inne.


8. Druki do pobrania - załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.


  pdf    Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 3a. Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 4. Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 5. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 6. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 7. Oświadczenie do wniosku o ponowne przeliczenie dochodu 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 8. Wniosek o przyznanie zapomogi 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 9. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 10. Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 11. Oświadczenie o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego  

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 29.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 12. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 29.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 13. Oświadczenie o wysokości pobranych lub świadczonych alimentów 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 14. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych  

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 15. Oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu gospodarstwa rolnego 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 16. Oświadczenie o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 17. Oświadczenie o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 18. Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 19. Oświadczenie o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 17.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 20. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 21. Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 22. Oświadczenie do celów stypendialnych 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 23. Oświadczenie do celów stypendialnych dla studentów samodzielnych finansowo 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 25.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 24. Oświadczenie o dokumentach przedstawionych wg ustawy o dokumentach publicznych 

  Wersja PDF.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 25. Oświadczenie o numerze konta bankowego 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 26. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych 

  Wersja PDF.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 27. Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne 

  Wersja PDF.   (aktualizacja: 09.09.2020)

  pdf    Załącznik nr 28. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta 

  Wersja PDF.   (aktualizacja: 09.09.2020)


9. Druki do pobrania - druki, podania.

  pdf    9.1. Podanie do Komisji Stypendialnej 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    9.2. Podanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia   (aktualizacja: 11.09.2019)
 Informacje o sprawach socjalno-bytowych UJK 

Sprawy socjalno-bytowe studentów - informacje ogólnouczelniane.


 Studenci niepełnosprawni w UJK 

Dla studentów niepełnosprawnych - informacje ogólnouczelniane.


 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji przy ulicy Śląskiej.


 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do sekretariatu właściwego instytutu.


Main WebpagePrevious Webpage


aktualizowano: 
14.01.2021
przejdź na stronę: 
Wydziału  Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 sobota, 6 marzec 2021 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.004 s ]