Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Informacje z dziekanatów dla studentów i doktorantów

Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Szybki dostęp: #rrmmdd #druki #org-reg #student #oglo #uczelnia
 
 Dziekanaty Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

 odpłatności 
 tok studiów - studia stacjonarne i niestacjonarne 
 tok studiów - doktoranci 
 tok studiów - ogłoszenia, informacje 
 organizacja roku, regulamin studiów 
 informacje ogólnouczelniane 
 
 pomoc materialna - studia I,IIo (stacjonarne, niestacjonarne - licencjackie, magisterskie) 

  
 Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 

TOK STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  pdf    1. Informacja o składanych dokumentach 

  [24.5.2012] Informacja o dokumentach, jakie należy złożyć w dziekanacie na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego lub magisterskiego.   (aktualizacja: 12.09.2018)

  pdf    2. Numer konta Uczelni 

  [14.09.2016] Prosimy o wpłacanie wszelkich należności na swoje indywidualne numery rachunków bankowych. Indywidualne numery rachunków bankowych dostępne są w Wirtualnej Uczelni. Zapytania o numery kont można również kierować na adres wp-dzsoc@ujk.edu.pl, jak również uzyskać osobiście w pokoju numer 5. W przypadku braku swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego prosimy o wpłatę na ogólny numer rachunku bankowego z dopiskiem: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny.   (aktualizacja: 20.02.2020)


Wszystkie aktualne druki i wzory podań są obecnie w zakładce  Jakość kształcenia / [Wydziałowe procedury jakości kształcenia]:
[Procedura dyplomowania]
[Procedura obsługi toku studiów]
[Procedura wyboru ścieżki kształcenia, przedmiotów fakultatywnych i przedmiotów wsparcia]

WZORY DOKUMENTÓW TOKU STUDIÓW

  pdf    Podanie do Dziekana ogólne [PDF]   (aktualizacja: 05.08.2020) 
  docx    Podanie do Dziekana ogólne [DOCX]   (aktualizacja: 05.08.2020) 

  pdf    Podanie do Dziekana o zmianę zajęć do wyboru [PDF]   (aktualizacja: 05.08.2020) 
  docx    Podanie do Dziekana o zmianę zajęć do wyboru [DOCX]   (aktualizacja: 05.08.2020) 

  pdf    Podanie do Dziekana o zmianę ścieżki kształcenia [PDF]   (aktualizacja: 05.08.2020) 
  docx    Podanie do Dziekana o zmianę ścieżki kształcenia [DOCX]   (aktualizacja: 05.08.2020) 

  pdf    Podanie do Dyrektora/Kierownika o zmianę tematu pracy [PDF]   (aktualizacja: 27.07.2020) 
  docx    Podanie do Dyrektora/Kierownika o zmianę tematu pracy [DOCX]   (aktualizacja: 27.07.2020) 

  pdf    Podanie do Dziekana o zmianę promotora [PDF]   (aktualizacja: 27.07.2020) 
  docx    Podanie do Dziekana o zmianę promotora [DOCX]   (aktualizacja: 27.07.2020) 

  pdf    Podanie do Dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej [PDF]   (aktualizacja: 27.07.2020) 
  docx    Podanie do Dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej [DOCX]   (aktualizacja: 27.07.2020) 

  pdf    Pismo w sprawie przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej [PDF]   (aktualizacja: 27.07.2020) 
  docx    Pismo w sprawie przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej [DOCX]   (aktualizacja: 27.07.2020) 

  pdf    Oświadczenie studenta w pracy dyplomowej [PDF]   (aktualizacja: 27.07.2020) 
  docx    Oświadczenie studenta w pracy dyplomowej [DOCX]   (aktualizacja: 27.07.2020) 

  pdf    Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej [PDF]   (aktualizacja: 27.07.2020) 
  docx    Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej [DOCX]   (aktualizacja: 27.07.2020) 

  pdf    Wzór nadruku na CD/DVD [PDF]   (aktualizacja: 27.07.2020) 
  docx    Wzór nadruku na CD/DVD [DOCX]   (aktualizacja: 27.07.2020) 

  pdf    Instrukcja przygotowania fiszki bibliograficznej [PDF]   (aktualizacja: 27.07.2020) 
  docx    Instrukcja przygotowania fiszki bibliograficznej [DOCX]   (aktualizacja: 27.07.2020) 
 
 ORGANIZACJA ROKU, REGULAMIN STUDIÓW

 
  PDF    Kalendarz akademicki 

 Regulamin studiów 
  PDF    Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020. Uchwała Nr 254 /2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

  Tekst jednolity


  PDF    Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016. Uchwała Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
  PDF    Regulamin studiów - załącznik do Uchwały Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 Regulamin studiów doktoranckich 
  PDF    Obowiązujący regulamin studiów doktoranckich 

 Organizacja roku akademickiego 2020/21 

 
 OGŁOSZENIA, INFORMACJE

 
 Wydziałowa procedura antyplagiatowa 

Erasmus for incoming students: wykaz przedmiotów prowadzonych w języku angielskim dla studentów obcokrajowców z programu LLP-Erasmus.
Korzystaj z Wirtualnej Uczelni  (więcej)  oraz z Wi-Fi  (więcej)
 
 INFORMACJE OGÓLNOUCZELNIANE


 Informacje o sprawach socjalno-bytowych UJK 

Sprawy socjalno-bytowe studentów - informacje ogólnouczelniane.


 Studenci niepełnosprawni w UJK 

Dla studentów niepełnosprawnych - informacje ogólnouczelniane.


 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji przy ulicy Śląskiej.


 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do sekretariatu właściwego instytutu.


 Stypendium Samorządu Świętokrzyskiego dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu". Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 czerwca lub w przypadku studiów 3,5-letnich także na ostatni semestr od 1 marca do 30 czerwca. Informacje tutaj.


Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
23.10.2020
przejdź na stronę: 
Wydziału  Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 wtorek, 27 październik 2020 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.003 s ]