Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

[ Strona archiwalna ]

Informacje z dziekanatów dla studentów i doktorantów

Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Szybki dostęp: #rrmmdd #druki #org-reg #student #oglo #uczelnia
 
 Dziekanaty Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

 odpłatności 
 tok studiów - studia stacjonarne i niestacjonarne 
 tok studiów - doktoranci 
 tok studiów - ogłoszenia, informacje 
 organizacja roku, regulamin studiów 
 informacje ogólnouczelniane 
 
 pomoc materialna - studia I,IIo (stacjonarne, niestacjonarne - licencjackie, magisterskie) 

  
 Dziekanat spraw socjalnych 

ODPŁATNOŚCI

1. Aktualne akty prawne.

  pdf    1.1. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach   (aktualizacja: 16.10.2020) 
  pdf    1.2. Zarządzenie Rektora - wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne pobieranych od obywateli polskich   (aktualizacja: 16.10.2020) 
  pdf    1.2a. Zarządzenie Rektora - wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich   (aktualizacja: 16.10.2020) 
  pdf    1.3. Zarządzenie Kanclerza w sprawie ustalenia kosztów wezwania   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  pdf    1.4. Wysokość czesnego na wydziale (WPP)   (aktualizacja: 06.09.2020) 

2. Druki.

  pdf    2.1. Wniosek o ulgę w opłacie za usługi edukacyjne   (aktualizacja: 16.10.2020) 
  pdf    2.2. Wniosek o zwrot nadpłaty   (aktualizacja: 06.10.2014) 
  pdf    2.3. Podanie do Dziekana   (aktualizacja: 13.01.2021) 

3. Kontakt.

  pdf    3.1. Kontakt   (aktualizacja: 30.09.2020) 

  pdf    3.2. Numer konta bankowego   (aktualizacja: 20.02.2020) 

 
 ORGANIZACJA ROKU, REGULAMIN STUDIÓW

 
  PDF    Kalendarz akademicki 

 Regulamin studiów 
  PDF    Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020. Uchwała Nr 254 /2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

  Tekst jednolity


 Regulamin studiów doktoranckich 
  PDF    Obowiązujący regulamin studiów doktoranckich 

 
 INFORMACJE OGÓLNOUCZELNIANE


 Informacje o sprawach socjalno-bytowych UJK 

Sprawy socjalno-bytowe studentów - informacje ogólnouczelniane.


 Studenci niepełnosprawni w UJK 

Dla studentów niepełnosprawnych - informacje ogólnouczelniane.


 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji przy ulicy Śląskiej.


 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do sekretariatu właściwego instytutu.


Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
14.01.2021
przejdź na stronę: 
Wydziału  Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 środa, 20 styczeń 2021 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.001 s ]