Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Plany zajęć, ogłoszenia dla studentów z instytutów
[ Strona archiwalna ]
 
 Instytuty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Wydziale Sztuki (dawniej Wydział Pedagogiczny i Artystyczny) 

Plany studiów stacjonarnych dla...
 Instytutu Pedagogiki (WPP) - dawniej Instytutu Edukacji Szkolnej (WPiA) 
 Instytutu Pedagogiki i Katedry Psychologii (WPP) - dawniej Instytutu Pedagogiki i Psychologii (WPiA) 
 Katedry Muzyki (WS) - dawniej Instytutu Edukacji Muzycznej (WPiA) 
 Instytutu Sztuk Wizualnych (WS) - dawniej Instytutu Sztuk Pięknych (WPiA) 
Plany studiów niestacjonarnych na najbliższy zjazd dla...   
 Instytutu Pedagogiki (WPP) - dawniej Instytutu Edukacji Szkolnej (WPiA) 
 Instytutu Pedagogiki i Katedry Psychologii (WPP) - dawniej Instytutu Pedagogiki i Psychologii (WPiA) 
 Katedry Muzyki (WS) - dawniej Instytutu Edukacji Muzycznej (WPiA) 
 Instytutu Sztuk Wizualnych (WS) - dawniej Instytutu Sztuk Pięknych (WPiA) 
 Harmonogramy i plany zajęć na następne zjazdy... 
Harmonogramy st. stacjonarnych dla...
 Instytutu Pedagogiki (WPP) - dawniej Instytutu Edukacji Szkolnej (WPiA) 
 Instytutu Pedagogiki i Katedry Psychologii (WPP) - dawniej Instytutu Pedagogiki i Psychologii (WPiA) 
Konsultacje pracowników...
 Instytutu Pedagogiki (WPP) - dawniej Instytutu Edukacji Szkolnej (WPiA) 
 Instytutu Pedagogiki i Katedry Psychologii (WPP) - dawniej Instytutu Pedagogiki i Psychologii (WPiA) 
 Katedry Muzyki (WS) - dawniej Instytutu Edukacji Muzycznej (WPiA) 

Uwaga: aby obejrzeć plany studiów, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Numery sal, w których odbędą się zajęcia oraz ewentualne poprawki będą naniesione na oryginałach planów wywieszonych w gablotach na Uczelni.

 Odpłatności za studia niestacjonarne 

::  Studia niestacjonarne   ::  
Plany studiów niestacjonarnych umieszczane są na stronie internetowej na tydzień przed terminem zjazdu.  

 
 Instytut Pedagogiki (WPP) - dawniej Instytut Edukacji Szkolnej (WPiA) 

  IP (IES) - Studia niestacjonarne I, II stopnia...    


Prosimy o ponowne sprawdzenie planów zajęć przed przyjazdem na zjazd.

  PDF    Terminy zjazdów   (aktualizacja: 02.10.2019)
  PDF    I rok PPW 5-letnie   (aktualizacja: 08.10.2019)
  PDF    IV rok PPW 5-letnie.   (aktualizacja: 08.10.2019)
 
  IP (IES) - Studia niestacjonarne - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Pedagogika I r. II st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna, II r. II st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. I st.   (aktualizacja: 11.12.2018)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną, II r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną, II r. II st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, III r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)

 
 Instytut Pedagogiki i Katedra Psychologii (WPP) - dawniej Instytut Pedagogiki i Psychologii (WPiA) 

  IP (IPP) - Studia niestacjonarne I, II stopnia...    


  PDF    Terminy zjazdów w semestrze zimowym   (aktualizacja: 12.09.2019)

  PDF    Terminy zjazdów w semestrze letnim   (aktualizacja: 10.12.2019)
 
  IP (IPP) - Studia niestacjonarne - harmonogramy...    
  PDF    Kryminologia stosowana I r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Kryminologia stosowana II r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Kryminologia stosowana. Diagnostyka kryminologiczna III r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Psychologia I r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Psychologia II r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Psychologia kliniczna III r.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka III r.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Praca socjalna w instytucjach pomocowych II r. II st.   (aktualizacja: 07.12.2018)

   


::  Studia stacjonarne  ::    
  PDF    Wykaz tygodni w bieżącym semestrze.   (aktualizacja: 30.09.2018)
 
 Instytut Pedagogiki (WPP) - dawniej Instytut Edukacji Szkolnej (WPiA) 

  IP (IES) - Studia stacjonarne I, II stopnia...    


Rozkłady zajęć są dostępne tylko w serwisie Wirtualna Uczelnia.

  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
 
  IP (IES) - Studia stacjonarne - harmonogramy...    
  PDF    Pedagogika I r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, II r. I st.   (aktualizacja: 11.12.2018)
  PDF    Psychopedagogika opiekuńczo - terapeutyczna III r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Pedagogika I r. II st.   (aktualizacja: 13.12.2018)
  PDF    Gerontologia społeczna, II r. I st.   (aktualizacja: 11.12.2018)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna III r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Resocjalizacja i profilaktyka społeczna II r. II st.   (aktualizacja: 11.12.2018)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną III r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    EWiP z terapią pedagogiczną II r. II st.   (aktualizacja: 11.12.2018)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego II r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    EWiP z nauczaniem języka angielskiego III r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną II r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    EWiP z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną III r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)

 
 Instytut Pedagogiki i Katedra Psychologii (WPP) - dawniej Instytut Pedagogiki i Psychologii (WPiA) 

  IP (IPP) - Studia stacjonarne I, II, III stopnia...    


Rozkłady zajęć są dostępne tylko w serwisie Wirtualna Uczelnia.

  PDF    Kryminologia stosowana I r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Kryminologia stosowana. Diagnostyka kryminologiczna II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Psychologia I r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Psychologia II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. I st.   (aktualizacja: 06.10.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r. I st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna I r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
  PDF    Praca socjalna w instytucjach pomocowych II r. II st.   (aktualizacja: 05.10.2017)
 
  IP (IPP) - Studia stacjonarne - harmonogramy...    
  PDF    Kryminologia stosowana I r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Kryminologia stosowana. Diagnostyka kryminologiczna II r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Kryminologia stosowana. Diagnostyka kryminologiczna III r. I st.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Psychologia I r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Psychologia II r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Psychologia kliniczna III r.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka III r.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Praca socjalna I r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Praca socjalna z rodziną II r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Praca socjalna z rodziną III r. I st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Praca socjalna I r. II st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Praca socjalna w instytucjach pomocowych II r. II st.   (aktualizacja: 07.12.2018)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie II r. IIIst.   (aktualizacja: 10.12.2018)
  PDF    Pedagogika studia doktoranckie III r. III st.   (aktualizacja: 10.12.2018)

 
 Katedra Muzyki (WS) - dawniej Instytut Edukacji Muzycznej (WPiA) 

  KM (IEM) - Studia stacjonarne I, II stopnia...    


Rozkłady zajęć są dostępne w serwisie Wirtualna Uczelnia.

  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok I°   (aktualizacja: 22.11.2017)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok I°   (aktualizacja: 26.02.2019)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, III rok I°   (aktualizacja: 26.02.2019)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 26.02.2019)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, I rok II°   (aktualizacja: 26.02.2019)
  PDF    Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, II rok II°   (aktualizacja: 26.02.2019)
 
 Instytut Sztuk Wizualnych (WS) - dawniej Instytut Sztuk Pięknych (WPiA) 

  ISW (ISP) - Studia stacjonarne I, II stopnia...    


Prosimy o systematyczne sprawdzanie rozkładów zajęć w pierwszych tygodniach semestru zimowego - mogą ulegać zmianie.

  PDF    Sztuki plastyczne (d. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), I rok   (aktualizacja: 28.02.2020)
  PDF    Sztuki plastyczne (d. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), II rok   (aktualizacja: 28.02.2020)
  PDF    Sztuki plastyczne (d. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), III rok   (aktualizacja: 28.02.2020)
  PDF    Sztuki plastyczne (d. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych), I rok II°   (aktualizacja: 28.02.2020)
  PDF    Sztuki plastyczne (d. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych)h, II rok II°   (aktualizacja: 28.02.2020)
  PDF    Wzornictwo I rok I°   (aktualizacja: 28.02.2020)
  PDF    Wzornictwo II rok I°   (aktualizacja: 28.02.2020)
  PDF    Wzornictwo III rok I°   (aktualizacja: 28.02.2020)
  PDF    Wzornictwo IV rok I°   (aktualizacja: 11.10.2019)


Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
21.09.2020
przejdź na stronę: 
Wydziału  Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 niedziela, 25 lipiec 2021 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.011 s ]