Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

[ Archived page ]


PROJEKTY od 2017 roku

[M-Terap] M-Terapia - innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży
[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "Nowa Era Kształcenia" nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#NEK2017]
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapraszamy pracowników Wydziałów Pedagogicznego i Artystycznego oraz Humanistycznego do osobistego składania zgłoszeń do projektu na formularzu zgłoszeniowym w pok. 1 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Dziekanat, mgr Marta Mistrzyk) oraz w pok. 22 (Wydział Humanistyczny, Biuro Dziekana, mgr Agnieszka Nowak). W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń w terminie rekrutacja będzie prowadzona do momentu wyłonienia wszystkich uczestników projektu (termin przedłużony).
[Informacje]
[Regulamin]
[Wyniki dotychczasowej rekrutacji]
Formularz zgłoszeniowy - pobierz [kolor .DOCX] [kolor .PDF] [czarno-biały .DOCX] [czarno-biały .PDF]
[Krótki opis szkoleń]

Rok:   2018/19.   Wybierz rok:   2018/2019   2017/2018


HARMONOGRAM SZKOLEŃ /KURSÓW/ WARSZTATÓW w ramach projektu "Nowa Era Kształcenia" w roku akad. 2018/2019
Superwizja w pracy socjalnej/ pedagoga/ psychologa:
20, 21 listopada 2018 r., godz. 9:00-15:30, sala nr 223, ul.Krakowska 11 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny), ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Inspiruj, porywaj, fascynuj -
grupa I - WH: 22, 23 styczeń, 13, 14, 20, 21, 23 luty 2019, godz. 9:00-13:30, sala 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
grupa II - WPiA: 30 (sala 17), 31 (sala 122) styczeń, 1 (sala 122), 6 (sala 17), 7 (sala 17), 8 (sala 17) luty 2019, godz. 8:00-12:30, sala 17 lub 122, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Coaching i mentoring w pracy pedagoga -
grupa I - WH: 31 styczeń, 1, 2 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
grupa II - WPiA: 3, 4, 5 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Academic Teaching Excellence -
grupa I - WH: 20, 21, 22, 23, 24 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala nr 122 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
grupa II - WPiA: 15, 16, 17, 18, 19 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala nr 122 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D:
18, 19 luty 2019, godz. 8:00-16:30, sala nr 107 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D, , 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]