Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY

[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "Nowa Era Kształcenia" nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#NEK2017]
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zapraszamy pracowników Wydziałów Pedagogicznego i Artystycznego oraz Humanistycznego do osobistego składania zgłoszeń do projektu na formularzu zgłoszeniowym w pok. 1 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Dziekanat, mgr Marta Mistrzyk) oraz w pok. 22 (Wydział Humanistyczny, Biuro Dziekana, mgr Agnieszka Nowak). W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń w terminie rekrutacja będzie prowadzona do momentu wyłonienia wszystkich uczestników projektu (termin przedłużony).
[Informacje]
[Regulamin]
[Wyniki dotychczasowej rekrutacji]
Formularz zgłoszeniowy - pobierz [kolor .DOCX] [kolor .PDF] [czarno-biały .DOCX] [czarno-biały .PDF]
[Krótki opis szkoleń]

Rok:   2017/18.   Wybierz rok:   2018/2019   2017/2018


HARMONOGRAM SZKOLEŃ /KURSÓW/ WARSZTATÓW w ramach projektu "Nowa Era Kształcenia" w roku akad. 2017/2018
STATISTICA - kurs podstawowy:
15, 16 stycznia 2018 r., godz. 8:00 16:30, sala B203, ul. Świętokrzyska 15 (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Myślenie krytyczne i narzędzia TOC:
19 stycznia 2018 r., godz. 8:00-16:30, sala 132, ul. Krakowska 11 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny)
22, 25 luty 2018 godz. 8:00-16:30, sala 14, ul. Podklasztorna 117 (Instytut Sztuk Pięknych)
24 luty 2018 godz. 8:00-16:30, sala 103, ul. Podklasztorna 117 (Instytut Sztuk Pięknych)
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Inspiruj, porywaj, fascynuj -
grupa I: 29 styczeń, 1, 5, 12, 19, 23 luty 2018, godz. 9:00-13:00, sala 228, ul.Krakowska 11 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny)
grupa II: 19, 26 marzec, 9, 16, 23 kwiecień, 7 maj 2018, godz. 9:00-13:00, sala 13, ul. Podklasztorna 117 (Instytut Sztuk Pięknych)
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Pamięć i kreatywność -
grupa I: 30 styczeń, 6, 13, 20 luty 2018, godz. 9:00-13:00, sala 228, ul.Krakowska 11 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny)
grupa II: 28 luty, 14, 21, 28 marzec 2018, godz. 9:00-13:00, sala 465, budynek A, ul. Świętokrzyska 15 (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Coaching i mentoring w pracy pedagoga:
31 styczeń, 21 luty 2018 godz. 8:00-16:00, sala 228, ul.Krakowska 11 (Wydział Pedagogiczny i Artystyczny)
7 marzec 2018 godz. 8:00-16:00, sala 1.35, budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Świętokrzyska 21e
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Kurs tutorski I stopnia:
7 luty, godz. 9:30-17:30, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 luty 2018, godz. 8:00-16:00, sala nr 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Tworzenie multimedialnych prezentacji, wykorzystanie technik 3D:
19, 20 luty 2018, godz. 8:30-16:30, sala nr 107 Budynek CJO (Centrum Języków Obcych) ul. Świętokrzyska 21 D
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Praktyczne zastosowanie technik regresyjnych w STATISTICA:
26, 27 czerwca 2018 r., godz. 9:30-16:00, sala nr 107, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Twórcze myślenie z wykorzystaniem metod TRIZ I stopnia:
27 czerwca, 1, 9, 10 lipca 2018 r., godz. 9:00-15:00, sala nr 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Metoda Obrazkowego Testu Zawodów M. Achtnicha:
28, 29 czerwca 2018 r., godz. 9:00-16:00, sala nr 107, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Obrazkowy Test Zawodów M. Achtnicha dla zaawansowanych:
2, 3, 4 lipca 2018 r., godz. 9:00-16:00, sala nr 107, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
Kurs tutorski I stopnia:
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 lipca 2018 r., godz. 9:00-15:30, sala nr 17, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]
STATISTICA analizy wielowymiarowe:
16, 17 lipca 2018 r., godz. 9:30-16:00, sala nr 107, Budynek CJO (Centrum Języków Obcych), ul. Świętokrzyska 21 D, 25-406 Kielce
Pobierz [harmonogram szkoleń]