Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

[ Strona archiwalna ]

Informacje z dziekanatów dla studentów i doktorantów

Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
Szybki dostęp: #rrmmdd #druki #org-reg #student #oglo #uczelnia
 
 Dziekanaty Wydziału Pedagogiki i Psychologii 

 odpłatności 
 tok studiów - studia stacjonarne i niestacjonarne 
 tok studiów - doktoranci 
 tok studiów - ogłoszenia, informacje 
 organizacja roku, regulamin studiów 
 informacje ogólnouczelniane 
 
 pomoc materialna - studia I,IIo (stacjonarne, niestacjonarne - licencjackie, magisterskie) 

  
 Dziekanat studiów doktoranckich 

TOK STUDIÓW - STUDIA III STOPNIA

  pdf    1. Karta praktyk doktoranta   (aktualizacja: 04.02.2020) 

  pdf    2. Oświadczenie o autorstwie pracy doktorskiej   (aktualizacja: 02.12.2016) 

  doc    3. Strona tytułowa pracy doktorskiej   (aktualizacja: 04.02.2020) 

  pdf    5. Wymagana dokumentacja do obrony rozprawy doktorskiej dla doktorantów w dyscyplinie pedagogika   (aktualizacja: 13.12.2017) 
  pdf    5. Wymagana dokumentacja do obrony rozprawy doktorskiej dla doktorantów w dyscyplinie sztuki piękne   (aktualizacja: 13.12.2017) 

  doc    6. Sprawozdanie indywidualne z działalności naukowej   (aktualizacja: 04.02.2020) 

  pdf    7. Pozwolenie na badania   (aktualizacja: 02.12.2016) 

  pdf    8. Podanie o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia   (aktualizacja: 04.02.2020)

  docx    8. Podanie o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich 

  Wersja DOCX   (aktualizacja: 04.02.2020)


  pdf    9. Podanie o zgodę na zmianę opiekuna naukowego   (aktualizacja: 02.12.2016) 

 
 ORGANIZACJA ROKU, REGULAMIN STUDIÓW

 
  PDF    Kalendarz akademicki 

 Regulamin studiów 
  PDF    Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020. Uchwała Nr 254 /2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

  Tekst jednolity


 Regulamin studiów doktoranckich 
  PDF    Obowiązujący regulamin studiów doktoranckich 

 
 INFORMACJE OGÓLNOUCZELNIANE


 Informacje o sprawach socjalno-bytowych UJK 

Sprawy socjalno-bytowe studentów - informacje ogólnouczelniane.


 Studenci niepełnosprawni w UJK 

Dla studentów niepełnosprawnych - informacje ogólnouczelniane.


 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji przy ulicy Śląskiej.


 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do sekretariatu właściwego instytutu.


Main WebpagePrevious Webpage

aktualizowano: 
14.01.2021
przejdź na stronę: 
Wydziału  Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 sobota, 6 marzec 2021 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.001 s ]