Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY od 2017 roku

[M-Terap] M-Terapia - innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży
[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09. 2022. [#NPR2018]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Rok:   2020/21.   Wybierz rok:    2020/2021    2019/2020   2018/2019

[OGŁOSZENIA]
[ZAJĘCIA]
[DOKUMENTY]

OGŁOSZENIA 2020-11-24 | Zaproszenie na otwarte warsztaty praktyczne

Serdecznie zapraszamy na otwarte warsztaty praktyczne, realizowane przez studentów V roku Psychologii (studiów stacjonarnych) pod kierunkiem dr Ryszardy Ewy Bernackiej, w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach", modułu podnoszenia kompetencji - dodatkowe zadania praktyczne "Centrum rozwoju zawodowego". Termin spotkania online: 11.12.2020 (piątek).

[ czytaj więcej... ]