Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY

[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09. 2022. [#NPR2018]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Rok:   2019/20.   Wybierz rok:    2020/2021    2019/2020   2018/2019

[OGŁOSZENIA]
[ZAJĘCIA]
[DOKUMENTY]

OGŁOSZENIA 2020-07-13 | Harmonogram odbywania staży przez uczestników projektu - psychologia

Ustalono harmonogram staży w module programów stażowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek psychologia.

[ czytaj więcej... ]


 2020-07-06 | Harmonogram odbywania staży przez uczestników projektu

Ustalono harmonogram staży w module programów stażowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek praca socjalna

[ czytaj więcej... ]


 2020-06-29 | Przedłużono termin naboru firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże z kierunku Psychologia

W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 2 lipca 2020 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres e-mail: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl

[ czytaj więcej... ]


 2020-06-22 | Przedłużono termin naboru firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże

W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 28 czerwca 2020 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres e-mail: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl

[ czytaj więcej... ]


 2020-06-09 | Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże

W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 21 czerwca 2020 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres e-mail: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl

[ czytaj więcej... ]


 2020-04-22 | Termin naboru na warsztaty w ramach projektu Nowe Perspektywy Rozwoju UJK przedłużony do 8 maja

W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 8 maja 2020 roku przesłać wymagane dokumenty pocztą na adres Wydziału, lub zeskanowane na adres e-mail: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl

[ czytaj więcej... ]


 2020-04-14 | Przedłużenie naboru dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia programów stażowych do 24 kwietnia

W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 24 kwietnia 2020 roku przesłać wymagane dokumenty pocztą na adres Wydziału, lub zeskanowane na adres e-mail: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl

[ czytaj więcej... ]


 2020-03-26 | II nabór - przedłużenie terminu do 17 kwietnia

Przedłużony został termin II naboru dla:
- studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika na warsztaty "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
- studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia - Moduł podnoszenia kompetencji realizowany w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h.
Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty (kierunek Pedagogika - formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego; kierunek Psychologia - formularz zgłoszeniowy) można do 17 kwietnia 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres:
jacek.szkurlat@ujk.edu.pl
przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty zakończenia naboru.
[Informacje o przedłużeniu drugiego naboru (przedłużenie terminu do 17 kwietnia)]


 2020-03-26 | Programy stażowe dla studentów II roku I stopnia kierunku praca socjalna

Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w module programów stażowych w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach". Planowany okres realizacji stażu - od 1 lipca do 30 września 2020 roku. Liczba godzin stażu - 360. Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty można do 10 kwietnia 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl - przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w terminie do 15 kwietnia 2020 roku.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie - moduł programów stażowych]
[Formularz zgłoszeniowy]


 2020-03-26 | Programy stażowe dla studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku psychologia

Serdecznie zapraszamy studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia do wzięcia udziału w module programów stażowych w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach". Planowany okres realizacji stażu - od 1 lipca do 30 września 2020 roku. Liczba godzin stażu - 360. Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty można do 10 kwietnia 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres: jacek.szkurlat@ujk.edu.pl - przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w terminie do 15 kwietnia 2020 roku.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie - moduł programów stażowych]
[Formularz zgłoszeniowy]


 2020-03-26 | Przedłużenie terminu II naboru do 31 marca

Przedłużony został termin II naboru dla:
- studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika na warsztaty "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
- studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia - Moduł podnoszenia kompetencji realizowany w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h.
Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty (kierunek Pedagogika - formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego; kierunek Psychologia - formularz zgłoszeniowy) można do 31 marca 2020 roku:
- przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
- przesłać skan dokumentów na adres:
jacek.szkurlat@ujk.edu.pl
przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej w ciągu dwóch dni od daty zakończenia naboru.
[Informacje o przedłużeniu drugiego naboru]


 2020-03-24 | Zajęcia warsztatowe realizowane przez Katedrę Muzyki

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zajęcia warsztatowe w ramach programu POWER realizowane przez Katedrę Muzyki odbywać się będą w systemie zdalnym do odwołania (harmonogram zajęć pozostaje bez zmian).

[ czytaj więcej... ]


 2020-02-27 | Programy stażowe dla studentów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Zapraszamy studentów 4 ostatnich semestrów studiów I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do udziału w module programów stażowych realizowanych w ramach programu PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w zakresie wsparcia studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (POWER), mających na celu podniesienie kompetencji i zdobycie doświadczenia zawodowego.
Wymiar stażu obejmuje 360 godzin zadań stażowych realizowanych w okresie 3 miesięcy od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w tym min. 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu). Zgłoszenia proszę przesyłać w wersji elektronicznej (skan z podpisem) na adres:
marek.kawiorski@ujk.edu.pl
w terminie do 26 marca 2020 r.


 2020-02-27 | II nabór studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku psychologia w module podnoszenia kompetencji

II nabór! Serdecznie zapraszamy studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia do wzięcia udziału w Module podnoszenia kompetencji realizowanym w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h. Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach od 4 do 6 marca oraz od 9 do 12 marca 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o drugim naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów psychologii]
[Formularz zgłoszeniowy]


 2020-02-27 | II nabór studentów kierunku pedagogika do udziału w warsztatach

II nabór! Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna. Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach od 4 do 6 marca oraz od 9 do 12 marca 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o drugim naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPP]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego]


 2020-02-12 | Nabór studentów kierunku psychologia do udziału w module podnoszenia kompetencji

Serdecznie zapraszamy studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia do wzięcia udziału w Module podnoszenia kompetencji realizowanym w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h. Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach od 19 do 21 lutego oraz od 24 do 28 lutego 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów psychologii]
[Formularz zgłoszeniowy]


 2020-02-12 | Nabór studentów kierunku pedagogika do udziału w w warsztatach

Serdecznie zapraszamy studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna. Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach od 19 do 21 lutego oraz od 24 do 28 lutego 2020 roku w godzinach 9:00-12:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o naborze]
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPP]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego]


 2019-11-14 | Zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku praca socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych

Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych w wiodących, krajowych instytucjach pomocy społecznej, realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności; alkoholizmu; narkomanii, starości itp. (II edycja). Wymiar wizyty: 10 godzin (wyjazdy dwudniowe – 5 godzin na dzień) Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach 25-27 listopada 2019 w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3. [Formularz zgłoszeniowy]


 2019-10-14 | Zapraszamy studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do wzięcia udziału w projekcie artystycznym

Zapraszamy studentów II i III roku studiów I stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do wzięcia udziału w projekcie artystycznym, w ramach którego studenci IEM wspólnie z trenerami zaprojektują całość widowiska scenicznego (bajka-musica), a także będą uczestniczyć w praktycznej realizacji przedsięwzięcia poprzez wykonanie (taniec, śpiew, gra na instrumentach) przedstawienia muzycznego, we współpracy z instytucjami regionu.
Nabór zostanie przeprowadzony w dniu 31 października w godzinach 11:30-12:00 w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK, Kielce, ul. Mickiewicza 3, sala 32.


 2019-09-01 | Zapraszamy studentów studentów/ki na certyfikowane szkolenia e-learningowe podnoszące kompetencje informatyczne

Serdecznie zapraszamy studentów/ki na certyfikowane szkolenia e-learningowe podnoszące kompetencje informatyczne właściwe grafice komputerowej (III nabór).
Rekrutacja odbywa się w dniach od 6 do 10 września. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 10 września do godz. 10:00 w budynku Instytutu Sztuk Pięknych UJK, Kielce, ul. Podklasztorna 117, pokój nr 2.
[Informacje o rekrutacji]
[Regulamin projektu]
[Formularz zgłoszeniowy]