Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY

[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09. 2022. [#NPR2018]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Rok:   2019/20.   Wybierz rok:    2020/2021    2019/2020   2018/2019


Zapraszamy studentów II i III roku studiów I stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej do wzięcia udziału w projekcie artystycznym, w ramach którego studenci IEM wspólnie z trenerami zaprojektują całość widowiska scenicznego (bajka-musica), a także będą uczestniczyć w praktycznej realizacji przedsięwzięcia poprzez wykonanie (taniec, śpiew, gra na instrumentach) przedstawienia muzycznego, we współpracy z instytucjami regionu.
Nabór zostanie przeprowadzony w dniach 22, 25 i 28 lutego w godzinach 12:00-13:00 w Instytucie Edukacji Muzycznej UJK, Kielce, ul. Mickiewicza 3, sala 32.

Serdecznie zapraszamy studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach 21, 22 oraz od 25 do 28 marca w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPiA - opis tematyki warsztatów]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie o znajomości języka angielskiego]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych" (II nabór do projektu). Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach od 1 do 5 kwietnia w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPiA - opis tematyki warsztatów]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie o znajomości języka angielskiego]

Serdecznie zapraszamy studentów/ki na certyfikowane szkolenia e-learningowe podnoszące kompetencje informatyczne właściwe grafice komputerowej.
Rekrutacja odbywa się w dniach od 8 do 12 kwietnia. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 12 kwietnia do godz. 10:00 w budynku Instytutu Sztuk Pięknych UJK, Kielce, ul. Podklasztorna 117, pokój nr 7.
[Formularz zgłoszeniowy]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych w wiodących, krajowych instytucjach pomocy społecznej, realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii, starości itp. Wymiar wizyty: 10 godzin (wyjazdy dwudniowe - 5 godzin na dzień). Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach od 9 do 12 kwietnia w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Formularz zgłoszeniowy]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika do wzięcia udziału w warsztatach "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych" (III nabór do projektu). Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
Dokumenty (formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego) należy składać w dniach 10 do 12 kwietnia oraz od 15 do 16 kwietnia w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPiA - opis tematyki warsztatów]
[Formularz zgłoszeniowy]
[Oświadczenie o znajomości języka angielskiego]

ZAPRASZAMY na szkolenia dla KADRY AKADEMICKIEJ:
[Informacje o szkoleniach]
[Formularz zgłoszeniowy]

Serdecznie zapraszamy studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych w wiodących, krajowych instytucjach pomocy społecznej, realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności; alkoholizmu; narkomanii, starości itp. (II nabór). Wymiar wizyty: 10 godzin (wyjazdy dwudniowe – 5 godzin na dzień) Formularz zgłoszeniowy należy składać w dniach 7 i 10 czerwca w godzinach 10:00-14:00 w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, pokój nr 3.
[Formularz zgłoszeniowy]

Zapraszamy studentów/ki na wizyty studyjne u pracodawców z branży ceramicznej i tekstylnej w ramach projektu „NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17, realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Nabór dotyczy studentów następujących kierunków i lat: Wzornictwo: I stopień, III rok
Informacje na temat szkoleń: Wizyty studyjne dotyczą podniesienia kompetencji studentów w zakresie specyfiki pracy w branży tekstylnej i ceramicznej. Wizyty studyjne zostaną przeprowadzone dwukrotnie, po jednym razie u pracodawcy z branży ceramicznej oraz tekstylnej. Studenci będą mieli okazję zapoznać się z procesami technicznymi i technologicznymi w zakładach produkcyjnych, zwłaszcza warunkami, zakresami obowiązków, formy działalności pracy projektanta w przemyśle. Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie odbywa się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami/kserokopiami, potwierdzającymi spełnienie, określonych w Regulaminie projektu, kryteriów rekrutacji. Kopie dokumentów dołączonych do formularza zgłoszeniowego muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Kandydata do projektu. Dokumenty przyjmowane będą od 17.06.2019 r. do 24.06.2019 r. (do godziny 10:00) w sekretariacie Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego.
Instytut Sztuk Pięknych: ul. Podklasztorna 117, 25-714 Kielce, pokój nr 11, tel.: +48 41 349 66 56
[Kryteria rekrutacji]
[Formularz zgłoszeniowy]

HARMONOGRAM SZKOLEŃ / WARSZTATÓW w ramach projektu w roku akad. 2018/2019
Warsztaty - Interpretacja tekstu literackiego z dykcją.
Miejsce: sala 2, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Instytut Edukacji Muzycznej).
Terminy: 21, 28 marca 2019; 4, 11, 25 kwietnia; 9, 16 (odwołane), 23 (odwołane - zajęcia zostaną odpracowane w pózniejszym terminie), 30 maja; 6 czerwca 2019 r. godz. 15:30-20:00, 17 czerwca 2019 r. godz. 13.30-17.30.
Warsztaty z zakresu reżyserii widowiska scenicznego.
Miejsce: ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Instytut Edukacji Muzycznej).
Terminy: 4 kwietnia godz. 12:00-15:00; 5 kwietnia godz. 10:00-13:00, 11 kwietnia godz. 12:00-15:00, 12 kwietnia godz. 10:00-13:00, 25 kwietnia 12:00-15:00, 26 kwietnia 10:00-13:00, 29 kwietnia godz. 11:00-12:30, 9 maja 12:00-15:00, 10 maja 10:00-13:00, 5 czerwca (środa) w godz. 10.00-11.30.
Warsztaty z zakresu ruchu scenicznego.
Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Instytut Edukacji Muzycznej).
Termin: 5 kwietnia godz. 13:00-14:30, 12 kwietnia godz. 13:00-14:30, 26 kwietnia godz. 13:00-14:30, 29 kwietnia godz. 12:30-14:00, 10 maja 13:00-14:30, 15 maja 10:00-13:00, 23 maja (czwartek) w godz. 12.00-15.00, 24 maja (piątek) w godz. 10.00-13.00, 30 maja (czwartek) w godz. 12.00-15.00, 4 czerwca (wtorek) w godz. 9.45-10.30, 11.00-12.45, 6 czerwca (czwartek) w godz. 12.00-15.00, 7 czerwca (piątek) w godz. 10.00-14.30, 11 czerwca w godz. 9.30-11.00, 13 czerwca w godz 12.00-15.00, 14 czerwca w godz. 10.00-14.30, 17 czerwca w godz. 9.45-13.30.
Warsztaty Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych
Miejsce: ul. Krakowska 11, Kielce.
Termin: 28 maja 13:15-17:30 (gr. I) s. 208, 31 maja 8:00-18:15 (gr. II) s. 209, 4 czerwca 13:15-17:30 (gr. I) s. 216, 7 czerwca 8:00-13:00 (gr. I) s. 209, 7 czerwca 8:00-13:00 (gr. II) s. 208, 7 czerwca 13:15-18:15 (gr. II) s. 209, 11 czerwca 13:15-17:30 (gr. I) s. 206, 14 czerwca 8:00-13:00 (gr. I) s. 209, 14 czerwca 10:30-13:00 (gr. II) s. 208, 14 czerwca 13:15-18:15 (gr. II) s. 209, 18 czerwca 15:00-18.15 gr. I, s. 316, 19 czerwca 8:00-13:00, gr. I, s. 209, 19 czerwca 8:00-13:00, gr. II, s. 316, 19 czerwca 13:15-15:45, gr. II, s. 209, 19 czerwca 13:15-15:45, gr. I, s. 316, 19 czerwca 15:45-18:15, gr. I, s.209, 19 czerwca 15:45-18:15, gr. II, s. 316, 24 czerwca 8:00-12:15, gr. II, s.316, 24 czerwca 12:30-17:30, gr. I, s. 316, 25 czerwca 8:00-12:15, gr. I, s. 316, 25 czerwca 12:30-16:45, gr. II, s. 316, 26 czerwca 8:00-12:15, gr. II, s.316, 26 czerwca 12:30-17:30, gr. I, s. 316.