Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

[ Archived page ]


PROJEKTY od 2017 roku

[M-Terap] M-Terapia - innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży
[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" nr POWR.03.01.00-00-K171/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#PRK2017]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Rok:   2020.   Wybierz rok:   2020   2019   2018

 2020-06-26 | Zakończenie projektu

Impreza plenerowa zakończyła udział studentów w projekcie 'Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK'.

[ czytaj więcej... ]


HARMONOGRAM SZKOLEŃ /WARSZTATÓW w ramach projektu "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" w roku akad. 2019/2020

Warsztaty - Buisness Starter. Miejsce: sala 156, ul. Uniwersytecka 17, Budynek Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej.
Terminy: 13, 27 marca 2020 r. godz. 9:00-15:00.
[Harmonogram szkoleń]

Warsztaty - Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss. Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Katedra Muzyki UJK).
Grupa I, termin: 9 stycznia 2020 r. godz. 8:00-11:00;
Grupa II, termin: 10 stycznia 2020 r. godz. 8:00-11:00.