Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY

[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" nr POWR.03.01.00-00-K171/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#PRK2017]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Rok:   2019.   Wybierz rok:   2020   2019   2018

HARMONOGRAM SZKOLEŃ /WARSZTATÓW w ramach projektu "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" w roku akad. 2018/2019

Szkolenie certyfikowane - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Miejsce: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce; 3, 10 stycznia - sala 15 (gimnastyczna); 4, 11 stycznia - godz. 9:00-11:30 aula A CEART, godz. 11:45-16:30 sala 15 (gimnastyczna).
Grupa I, termin: 3, 4 stycznia 2019 r. godz. 9:00-16:30;
Grupa II, termin: 10, 11 stycznia 2019 r. godz. 9:00-16:30.
[Harmonogram szkoleń]

Warsztaty - Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa. Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Instytut Edukacji Muzycznej).
Grupa I, termin: 18 stycznia 2019 r. godz. 13:00-20:00;
Grupa II, termin: 25 stycznia 2019 r. godz. 13:00-20:00.
[Harmonogram szkoleń]

Szkolenie certyfikowane - Kurs Animatora. Miejsce: Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce.
Grupa I, termin: 7, 8, 9, 10 lutego 2019, godz. 9:00-17:30, sala 15 (gimnastyczna);
Grupa II, termin: 7, 8, 9, 10 lutego 2019, godz. 9:00-17:30, aula A CEART;
Grupa III, termin: 21, 22, 23, 24 lutego 2019, godz. 9:00-17:30, sala 15 (gimnastyczna);
Grupa IV, termin: 21, 22, 23, 24 lutego 2019, godz. 9:00-17:30, aula A CEART.
[Harmonogram szkoleń]

Szkolenie certyfikowane - Diagnoza w terapii integracji sensorycznej.
Na zajęcia w sobotę i niedzielę proszę zabrać strój do ćwiczeń i stosowne obuwie.
Grupa I, termin: 22, 23, 24 marca 2019, godz. 9:00-18:00, przerwa 13:00-14:00.
Miejsce: 22 marca (piątek): Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, sala 215;
23, 24 marca: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty", ul. Konopnickiej 5, Kielce.
Grupa II, termin: 29, 30, 31 marca 2019, godz. 9:00-18:00, przerwa 13:00-14:00.
Miejsce: 29 marca (piątek): Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, sala 133;
30, 31 marca: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty", ul. Konopnickiej 5, Kielce.
[Harmonogram szkoleń]

Szkolenie certyfikowane - Integracja sensoryczna.
Grupa I, termin: 27, 28 kwietnia, 11, 12 maja 2019, godz. 8:30-17:30.
Miejsce: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty", ul. Konopnickiej 5, Kielce.
Grupa II, termin: 18,19 maja, 1, 2 czerwca 2019, godz. 8:30-17:30.
Miejsce: Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty", ul. Konopnickiej 5, Kielce.
[Harmonogram szkoleń]

Szkolenie certyfikowane Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Grupa I - 27,28 czerwca 2019 r. godziny 9.00- 17.30 ( z przerwš)
Grupa II - 29, 30 czerwca 2019 r. godziny 9.00- 17.30 ( z przerwš)
Miejsce zajęć - sala 15 (sala gimnastyczna) WPiA ul. Krakowska 11 Kielce

Warsztaty - Prowadzenie folklorystycznych zespołów tanecznych
Grupa I - Termin, 17, 18, 19 czerwca 2019 r. w godzinach 9-17.30 (z przerwą)
Miejsce zajęć:  sala 15 (sala gimnastyczna) WPiA ul. Krakowska 11, Kielce
Grupa II - Termin - 17, 18, 19 czerwca 2019 r. w godzinach 9-17.30 (z przerwą)
Miejsce zajęć:  17, 18.06. - sala 14 ,ul. Podklasztorna 117 Kielce (Instytut Sztuk Pięknych) 19.06. - Mała sala gimnastyczna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Swiętokrzyska 21H, Kielce
Grupa III - Termin, 24, 25, 26 czerwca 2019 r. w godzinach 9-17.30 (z przerwą)
Miejsce zajęć:  sala 15 (sala gimnastyczna) WPiA ul. Krakowska 11, Kielce
Grupa IV - Termin, 24, 25, 26 czerwca 2019 r. w godzinach 9-17.30 (z przerwą)
Miejsce zajęć:  Mała sala gimnastyczna Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Swiętokrzyska 21H, Kielce