Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

PROJEKTY

[AKR2019] AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[UAS2019] Uniwersytet Aktywnego Seniora
[NPR2018] NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
[WJS2018] Wysokiej jakości Staże dla Artystów i Pedagogów
[TESI] Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities
[NEK2017] Nowa Era Kształcenia
[PRK2017] Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
[TZP2017] Absolwent dla regionu - nowe programy kształcenia UJK w specjalizacji Turystyka zdrowotna i prozdrowotnaLoga
Projekt "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" nr POWR.03.01.00-00-K171/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Okres realizacji projektu: 01.09.2017 - 31.08. 2019. [#PRK2017]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020.

Rok:   2018.   Wybierz rok:   2020   2019   2018

Uwaga Studenci II i III roku, pierwszego stopnia pedagogiki o specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Informujemy, iż w terminie 01.10.2018 r. - 24.10.2018 r. w ramach pierwszego naboru tegorocznego przyjmowane będą zgłoszenia studentów do projektu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie.
[Informacje]
Regulamin - pobierz [kolor] [czarno-biały]
Fomularz zgłoszeniowy - pobierz [kolor] [czarno-biały]

Uwaga Studenci II i III roku, pierwszego stopnia pedagogiki o specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. Informujemy, iż w terminie 03.10.2017r. - 20.10.2017 r. (termin przedłużony) w ramach pierwszego naboru przyjmowane będą zgłoszenia studentów. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu we wskazanym wyżej terminie.
[Informacje]
Regulamin - pobierz [kolor] [czarno-biały]
Fomularz zgłoszeniowy - pobierz [kolor] [czarno-biały]

Studenci zakwalifikowani do projektu Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK (lista osób zakwalifikowanych tutaj) zgłoszą się na bilans kompetencji (wypełnienie ankiety), który zostanie przeprowadzony przez Panią Beatę Szwed z Akademickiego Biura Karier w dniu 26.10.2017 r. o godz. 12:00 w hallu CEART (ul Krakowska 11).

Studenci zakwalifikowani do projektu Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK (lista osób zakwalifikowanych zostanie ogłoszona w terminie późniejszym) proszeni są o zgłoszenie się na bilans kompetencji (wypełnienie ankiety), który zostanie przeprowadzony przez Panią Beatę Szwed z Akademickiego Biura Karier w dniu 8.11.2018 r. o godz. 12:00 w sali 211 (ul Krakowska 11).

HARMONOGRAM SZKOLEŃ /WARSZTATÓW w ramach projektu "Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK" w roku akad. 2017/2018

Szkolenie z zakresu Integracji Sensorycznej w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Prosimy o zabranie stroju do ćwiczeń.
Grupa I, termin 15-17, 19.12.2017 r. [Harmonogram szkoleń grupy I]
Grupa II, termin 13-14, 20-21.01.2018 r. [Harmonogram szkoleń grupy II]

Warsztaty - Umuzykalnienie dzieci metodą Carla Orffa. Strój do ćwiczeń obowiązkowy. Miejsce: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Świętokrzyska 21 H, 25-406 Kielce, mała sala (sala do fitnessu).
Grupa I, termin 26.01.2018 r. [Harmonogram szkoleń grupy I]
Grupa II, termin 27.01.2018 r. [Harmonogram szkoleń grupy II]

Szkolenie certyfikowane z zakresu Diagnoza w terapii integracji sensorycznej. Miejsce: żłobek "Maluchowo", Kielce, ul. Sandomierska 161.
Grupa I, termin 7, 15, 22.04.2018 r. [Harmonogram szkoleń grupy I]
Grupa II, termin 6, 20, 28, 29.04.2018 r. [Harmonogram szkoleń grupy II]

Warsztaty - Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem metody pedagogiki cyrku. Miejsce: Instytut Sztuk pięknych, Kielce, ul. Podklasztorna 117, sale 15, 205.
Grupa I oraz II, terminy 5,6,12,13 maja 2018 r. [Harmonogram szkoleń]

Warsztaty - Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss. Miejsce: sala 12, ul. Mickiewicza 3, 25-353 Kielce (Instytut Edukacji Muzycznej).
Grupa I, termin 2.07.2018 r. godz. 12:00-17:15 [Harmonogram szkoleń]
Grupa II, termin 4.07.2018 r. godz. 11:00-16:15 [Harmonogram szkoleń]