Non omnis moriar Szanownemu Panu Doktorowi
  Adrzejowi Kościołkowi
  szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy
  składa
  Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK
  wraz z całą społecznością akademicką

  Aktualności Aktualności Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK
 • 2022-01-13 | 2022-05-13

  Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową, 13-14 V 2022

  Serdecznie zapraszamy do zaplanowania udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej 'Zmiany środowiska uczenia się we wczesnej edukacji podczas (i po) pandemii – badania, dialog, rozwojowe zasoby i codzienne praktyki', 13-14 maja 2022

  czytaj więcej

 • 2022-01-13 | 2022-01-31

  Zaproszenie do wzięcia udziału w wizytach studyjnych

  Serdecznie zapraszamy studentów pedagogiki do wzięcia udziału w wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu 'Akcelelator Rozwoju rozwoju UJK' - termin naboru został przedłużony do 31 I 2022.

  czytaj więcej

 • 2022-01-11

  Konkurs na funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki

  REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ogłasza konkurs na funkcję Dyrektora Instytutu Pedagogiki. Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 105) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2022 do godz.15:30.

  czytaj więcej

 • 2022-01-10

  Komunikat Dziekana z dnia 10 I 2022 r. w sprawie przeprowadzenia zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022

  Szanowni Państwo,
  Studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii,
  W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominam wybrane zapisy wynikające z Regulaminu studiów oraz ustalam obowiązujące na Wydziale zasady, tryb postępowania i terminy.
  Dziekan
  Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

  czytaj więcej

 • 2021-12-09 | 2021-12-21

  Zaproszenie do wzięcia udziału w wizytach studyjnych

  Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu 'Akcelelator Rozwoju rozwoju UJK' - termin naboru został przedłużony do 21 XII 21.

  czytaj więcej