Informacje z dziekanatów / Tok studiów


INFORMACJE

Informacja o dokumentach, jakie należy złożyć w dziekanacie na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego
Numer konta do wpłaty należności
Prosimy o wpłacanie wszelkich należności na swoje indywidualne numery rachunków bankowych. Indywidualne numery rachunków bankowych dostępne są w Wirtualnej Uczelni. Zapytania o numery kont można również kierować na adres:

jak również uzyskać osobiście w pokoju numer 5. W przypadku braku swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego prosimy o wpłatę na ogólny numer rachunku bankowego z dopiskiem: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

WZORY DOKUMENTÓW TOKU STUDIÓW

Uwaga! Wszystkie aktualne druki i wzory podań są obecnie w zakładkach 
[Jakość kształcenia] / [Wydziałowe procedury jakości kształcenia]:
[Procedura dyplomowania]
[Procedura obsługi toku studiów]
[Procedura wyboru ścieżki kształcenia, przedmiotów fakultatywnych i przedmiotów wsparcia]

Podanie do Dziekana ogólne [.pdf]
Podanie do Dziekana ogólne [.docx]
Podanie do Dziekana o zmianę zajęć do wyboru [.pdf]
Podanie do Dziekana o zmianę zajęć do wyboru [.docx]
Podanie do Dziekana o zmianę ścieżki kształcenia [.pdf]
Podanie do Dziekana o zmianę ścieżki kształcenia [.docx]
Podanie do Dyrektora/Kierownika o zmianę tematu pracy [.pdf]
Podanie do Dyrektora/Kierownika o zmianę tematu pracy [.docx]
Podanie do Dziekana o zmianę promotora [.pdf]
Podanie do Dziekana o zmianę promotora [.docx]
Podanie do Dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej [.pdf]
Podanie do Dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej [.docx]
Pismo w sprawie przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej [.pdf]
Pismo w sprawie przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej [.docx]
Oświadczenie studenta w pracy dyplomowej [.pdf]
Oświadczenie studenta w pracy dyplomowej [.docx]
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej [.pdf]
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej [.docx]
Wzór nadruku na CD/DVD [.pdf]
Wzór nadruku na CD/DVD [.docx]
Instrukcja przygotowania fiszki bibliograficznej [.pdf]
Instrukcja przygotowania fiszki bibliograficznej [.docx]