DZIEKANAT

ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce


  • Dziekanat czynny dla studentów:
  • wtorek, środa, czwartek, piątek 900-1400
  • sobota 800-1200 (tylko w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych)
  • w poniedziałek nieczynny - wewnętrzna praca dziekanatu


Sekcja ds. Socjalnych i Finansowych Studentów


Pokój nr 5 - sprawy socjalne i finansowe studentów i doktorantów

  • tel. 41 349 6703, 41 349 6704Sprawy socjalne - informacje teleadresowe
Informacje o pomocy materialnej
Informacje o odpłatnościach za studiaSekcja ds. Toku Studiów


Pokój nr 1 - sprawy toku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich

  • tel. 41 349 6701, 41 349 6702
Sprawy socjalne - informacje teleadresowe
Informacje o pomocy materialnej
Informacje o odpłatnościach za studiaPokój nr 6 - sprawy toku studiów drugiego i trzeciego stopnia oraz kierunku psychologia

  • tel. 41 349 6705, 41 349 6706Sprawy socjalne - informacje teleadresowe
Informacje o pomocy materialnej
Informacje o odpłatnościach za studia