Rekrutacja


  • Studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/21


  • Rekrutacja elektroniczna  • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
  • Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Praca socjalna

DYŻUR REKTUTACYJNY: 9:00-13:00 (poniedziałek-piątek)
Miejsce rekrutacji:
Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce,
pok. 106
tel. 41 349 6740
09.07.2020 – 31.07.2020 – dyżur zdalny, telefoniczny
Od 01.08.2020 r. – dyżur stacjonarny w budynku wydziału

  • Psychologia

DYŻUR REKTUTACYJNY: 9:00-13:00 (poniedziałek-piątek)
Miejsce rekrutacji:
Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce,
pok. 107
tel. 41 349 6744
09.07.2020 – 31.07.2020 – dyżur zdalny, telefoniczny
Od 01.08.2020 r. – dyżur stacjonarny w budynku wydziału