Rekrutacja


 • Studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2021/22


 • Rekrutacja elektroniczna


 • Oferta dydaktyczna


 • Harmonogram rekrutacji
Pobierz plik [PDF]


 • Kierunki: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, praca socjalna
 • tel. 41 349 6740
 • Kierunek: psychologia
 • tel. 41 349 6744
 • DYŻUR REKRUTACYJNY
 • 9:00 - 13:00 (od 1 czerwca)

 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna - skład osobowy [PDF]   [DOCX]


Plakat rekrutacji na kierunek Rekrutacja na kierunki prowadzone na Wydziale