PLANY, HARMONOGRAMY, EGZAMINY. OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW


Kalendarz akademicki

Wykaz tygodni i kalendarz w roku akademickim 2022/23   PDF


Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Pedagogika

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/23  PDF  DOCX


Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/23  PDF  DOCX


Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Psychologia

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/23 - semestr zimowy  PDF  DOCX


Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Psychologia

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/23 - semestr letni  PDF  DOCX


Letnia sesja egzaminacyjna na kierunkach prowadzonych w Instytucie Pedagogiki

Harmonogram egzaminów na wszystkich kierunkach, studia stacjonarne i niestacjonarne   PDF  DOCX


Letnia sesja egzaminacyjna na kierunkach prowadzonych w Katedrze Psychologii

Harmonogram egzaminów na psychologii, studia stacjonarne i niestacjonarne   PDF  DOCX


Ogłoszenia, informacje z Instytutu Pedagogiki


Ogłoszenia, informacje z Katedry Psychologii