PLANY, HARMONOGRAMY, EGZAMINY. OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Informacje ogólne


Kalendarz akademicki

Wykaz tygodni i kalendarz w roku akademickim 2022/23   PDF


Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Pedagogika

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/23  PDF  DOCX

--- Plan zajęć na zjeździe w dniach 7-9 IX 2022

I rok 1 stopnia  PDF  DOCX
II rok 1 stopnia op-wych  PDF  DOCX
II rok 1 stopnia resocjalizacyjna  PDF  DOCX
III rok 1 stopnia resocjalizacyjna  PDF  DOCX
I rok 2 stopnia  PDF  DOCX

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/23  PDF  DOCX

--- Plan zajęć na zjeździe w dniach 7-9 IX 2022

I rok  PDF  DOCX
II rok  PDF  DOCX
III rok  PDF  DOCX
IV rok  PDF  DOCX
V rok  PDF  DOCX

Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Psychologia

Terminy zjazdów w roku akademickim 2022/23  PDF  DOCX

--- Plan zajęć na zjeździe w dniach 7-9 IX 2022

I rok  PDF  DOCX
II rok  PDF  DOCX
III rok specjalność Psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka  PDF  DOCX
III rok specjalność Psychologia kliniczna  PDF  DOCX
IV rok specjalność Psychologia kliniczna  PDF  DOCX
V rok specjalność Psychologia kliniczna  PDF  DOCX

Plany zajęć na studiach stacjonarnych na kierunku pedagogika


Plany zajęć na studiach stacjonarnych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Plany zajęć na studiach stacjonarnych na kierunku praca socjalna


Plany zajęć na studiach stacjonarnych na kierunku psychologia


Sesja egzaminacyjna


Letnia sesja egzaminacyjna na kierunkach prowadzonych w Instytucie Pedagogiki

Harmonogram egzaminów na wszystkich kierunkach, studia stacjonarne i niestacjonarne   PDF  DOCX


Letnia sesja egzaminacyjna na kierunkach prowadzonych w Katedrze Psychologii

Harmonogram egzaminów na psychologii, studia stacjonarne i niestacjonarne   PDF  DOCX


Ogłoszenia, informacje z Instytutu Pedagogiki


Ogłoszenia, informacje z Katedry Psychologii