PLANY ZAJĘĆ - OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW


Kalendarz akademicki


Wykaz tygodni i kalendarz w roku akademickim 2021/22   PDF  DOCX


Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych prowadzonych w Instytucie Pedagogiki


Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/22   PDF  DOCX


Terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych na kierunku Psychologia


Terminy zjazdów w roku akademickim 2021/22   PDF


Letnia sesja egzaminacyjna na kierunkach prowadzonych w Instytucie Pedagogiki


Harmonogram egzaminów na kierunku pedagogika   PDF  DOCX
Harmonogram egzaminów na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna   PDF  DOCX
Harmonogram egzaminów na kierunku praca socjalna   PDF  DOCX


Letnia sesja egzaminacyjna na kierunkach prowadzonych w Katedrze Psychologii


Harmonogram egzaminów   PDF  DOCX