RADA WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII


 • dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK

 • Przewodnicząca Rady Wydziału
 • dr hab. Krzysztof Gąsior, prof UJK

 • dr hab. Barbara Skałbania, prof. UJK

 • dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK

 • dr Beata Bugajska-Jaszczołt

 • dr Beata Łubianka

 • dr Anna Róg

 • mgr Joanna Nowak

 • przedstawiciel administracji
 • Krystian Łata

 • przedstawiciel studentów

bez prawa głosu:

 • dr hab. Paulina Forma, prof. UJK

 • dr Paweł Kurtek


Goście z głosem doradczym:

 • prof. dr hab. Małgorzata Przeniosło

 • dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK