Galerie / Galeria zdjęć z roku 2022


  • 2022-05-12

   Seminarium naukowe pt. 'Dziecko z Ukrainy – pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu i szkole'

   Przejdź do galerii

  • 2022-05-12

   Konkurs dla studentów Wydziału 'STAWANIE SIĘ KIMŚ. PROCES UCZENIA SIĘ – WCZESNA PROFESJONALIZACJA'

   Przejdź do galerii

  • 2022-05-11

   Spotkanie z interesariuszami zewnętrznymi - aktywność dr Małgorzaty Kwaśniewskiej wyróżniona

   Przejdź do galerii

  • 2022-05-06

   Koncert Wiosenny dla Seniorów 'Nie ma szczęścia bez piosenki'

   Przejdź do galerii

  • 2022-04-21

   Dzień Otwarty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

   Przejdź do galerii

  • 2022-04-07

   Wykład otwarty 'Czy umiemy jeszcze mówić po polsku'

   Przejdź do galerii

  • 2022-04-06

   'Niebieska środa' z przedstawicielami KWP w Instytucie Pedagogiki

   Przejdź do galerii

  • 2022-03-16

   Spotkanie z przedstawicielami Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

   Przejdź do galerii

  • 2022-02-24

   Wykład otwarty i warsztaty ramach działań Uniwersytetu Seniorów UJK

   Przejdź do galerii

  • 2022-02-03

   Wykład otwarty 'Aktywność ruchowa w procesie pomyślnego starzenia się'

   Przejdź do galerii