• 2020-03-17

  Komunikat Dziekana WPP z dnia 17 III 2020

  Zdjęcie

  Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się wstęp interesantów do budynków Uniwersytetu. Jednostki administracyjne Uniwersytetu wstrzymują przyjęcia interesantów za wyjątkiem sytuacji, w której kierownik danej jednostki wyrazi zgodę na przyjęcie interesanta, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  Punkt kancelaryjny na wydziale: pok. nr 3.
  Telefon do punktu kancelaryjnego na wydziale: 41 349 6712.
  Budynek będzie zamknięty od godz. 13:00.
  (Podstawa: Zarządzenie nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 16 marca 2020 roku)
  Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  dr hab. Agata Chabior, prof. UJK

  Komunikat Dziekana