• 2020-04-22

  Termin naboru na warsztaty w ramach projektu Nowe Perspektywy Rozwoju UJK przedłużony do 8 maja!

  Zdjęcie

  Informujemy, że do dnia 8 maja 2020 r. przedłużony został termin II naboru dla:
  - studentów II i III roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pedagogika oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Pedagogika na warsztaty "Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych". Wymiar godzin - 60 - realizowanych w trzech modułach podnoszących kompetencje: zawodowe, językowe, cyfrowe (informatyczne) oraz interpersonalne. Wymóg uczestnictwa to znajomość języka angielskiego - komunikacyjna.
  - studentów IV roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia - Moduł podnoszenia kompetencji realizowany w ramach projektu "Nowe perspektywy rozwoju UJK w Kielcach" - dodatkowe zadania praktyczne dla studentów kierunku Psychologia. Do wyboru jedno z trzech Centrów: "Centrum wsparcia psychoonkologicznego" - 90h; "Centrum wsparcia seniora" - 60h; "Centrum rozwoju zawodowego" - 60h.
  Z uwagi na zawieszenie zajęć do odwołania oraz konieczność ograniczenia do minimum kontaktów dokumenty (kierunek Pedagogika - formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami - oświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego; kierunek Psychologia - formularz zgłoszeniowy) można do 8 maja 2020 roku:
  - przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
  - przesłać skan dokumentów na adres:

  przy czym do rozpatrywania danej kandydatury konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów, najpóźniej do 13 maja 2020 r.
  Ogłoszenie o przedłużeniu naboru (termin przedłużony do 8 maja)