• 2020-06-02

    Zgłaszanie kandydatów do Senatu

    Okręgowa Komisja Wyborcza, Okręg nr 1 - Wydział Pedagogiki i Psychologii, wydała w dniu 2 VI 2020 r. Komunikat nr 2 oraz Uchwałę nr 11 w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach.
    Zgłoszeń kandydatów dokonuje się wg wzorów formularzy określonych w Uchwale nr 29 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UJK w Kielcach z dnia 19 maja 2020 roku. Zgłoszenia kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na kandydowanie, w grupie profesorów i profesorów uczelni oraz w grupie pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje w dniach od 3 do 9 czerwca 2020 r. w godzinach 9.00 – 12.00 przy ul. Krakowskiej 11 w Kielcach, pokój nr 5 – Dziekanat Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

    Komunikat nr 2 OKW ws. w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu UJK
    Uchwała nr 11 OKW ws. w sprawie zgłaszania kandydatów do Senatu UJK