• 2020-06-09

  Nabór firm/instytucji (Realizatorów stażu) zainteresowanych przyjęciem studentów na staże

  Zdjęcie

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zaprasza Instytucje/firmy, które są zainteresowane przyjęciem stażystów/absolwentów na trzymiesięczne, 360-godzinne programy stażowe z kierunków:
  - Praca socjalna (II rok I stopnia)
  - Psychologia (IV rok jednolite magisterskie).

  Liczba miejsc stażowych dla studentów kierunku Praca socjalna: 5
  Liczba miejsc stażowych dla studentów kierunku Psychologia: 38.

  Szczegółowe informacje na temat Projektu znajdują się w Regulaminie projektu oraz we wzorze umowy trójstronnej.

  W celu złożenia zgłoszenia należy do dnia 28 czerwca 2020 r. (termin przedłużony) wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres e-mail:


  Więcej informacji w biurze projektu:
  ul. Krakowska 11, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pokój nr 3
  telefon: 41 349 6712
  osoba do kontaktu: Weronika Kubera.

  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową informacją dla firm/instytucji oraz pozostałymi dokumentami poniżej.

  Szczegółowa informacja o naborze dla firm/instytucji
  Regulamin projektu
  Projekt umowy trójstronnej
  Kierunkowe efekty kształcenia - psychologia
  Kierunkowe efekty kształcenia - praca socjalna
  Formularz zgłoszeniowy