• 2021-03-18

  Konkurs 'Zdolni! Zdalni! Niebanalni!' z zakresu promowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia


  WYBRANE INFORMACJE O KONKURSIE W RAMACH DNI JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Z ZAKRESU PROMOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 POD HASŁEM: 'ZDOLNI! ZDALNI! NIEBANALNI!':


  1) Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych UJK;
  2) tematyka prac dotyczy promowania wśród studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
  3) konkurs obejmuje przygotowanie różnych form promocji Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, w następujących kategoriach:
  a) forma literacka lub publicystyczna - tekst (np. opowiadanie, esej, reportaż, felieton), niepublikowany wcześniej w całości ani we fragmentach; utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów;
  b) forma plastyczna - dzieła wykonane w dowolnej technice warsztatowej (malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane - kolaż) lub komputerowej (dzieła w całości zrealizowane przy pomocy komputera lub za pomocą aplikacji i cyfrowych urządzeń), będące autorskimi rozwiązaniami nienaruszającymi praw osób trzecich; format prac plastycznych nie może być mniejszy niż A3;
  c) forma multimedialna - obrazy, fotografie, filmy, instalacje, w których znaczącą rolę gra użycie mediów cyfrowych; prace z obróbkami graficznymi wykonanymi przy pomocy programów graficznych, dostarczone na nośnikach cyfrowych lub analogowych będące autorskimi rozwiązaniami nienaruszającymi praw osób trzecich;
  d) dzieło muzyczne - dzieło wokalne, instrumentalne lub wokalno-instrumentalne na dowolną obsadę wykonawczą, skomponowane i wykonane przez studenta, doktoranta lub uczestnika studiów podyplomowych, lub pod jego dyrekcją, a także utrwalone na nośniku audiowizualnym; utwór muzyczny musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie, nie może być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem innego utworu;
  4) do konkursu zgłaszane mogą być prace przygotowywane pojedynczo, cykle prac tworzące spójną całość, jak również prace zbiorowe.


  SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE KONKURSU - ZARZĄDZENIE NR 43/2021 REKTORA UJK Z DNIA 5 MARCA 2021R. W SPRAWIE OKREŚLENIA REGULAMINU KONKURSU Z ZAKRESU PROMOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

  Zarządzenie Rektora ws. regulaminu konkursu 'Zdolni! Zdalni! Niebanalni!'