• 2021-06-02

  Pani Prof. Agnieszka Szplit w zarządzie stowarzyszenia ATEE

  Zdjęcie


  Pani dr hab. Agnieszka Szplit, prof. UJK została wybrana do zarządu ATEE jako jedna z siedmiorga jego członków.

  Association for Teacher Education in Europe (ATEE) jest najstarszym prestiżowym stowarzyszeniem typu non-profit (działa od 1976 roku), którego celem jest poprawa jakości kształcenia nauczycieli poprzez inspirowanie współpracy międzynarodowej w zakresie praktyki i badań naukowych dotyczących kształcenia nauczycieli i ich doskonalenia zawodowego.

  ATEE skupia obecnie 120 członków indywidualnych i 48 instytucji zaangażowanych w kształcenie nauczycieli, z ponad 40 krajów z całego świata. W strukturach organizacyjnych ATEE znajduje się 14 wspólnot tematycznych (tzw. Research and Development Communities), w ramach których badacze dyskutują nad różnorodnymi aspektami kształcenia, rozwoju zawodowego i codziennej pracy nauczycieli oraz prowadzą wspólne badania i projekty. Stowarzyszenie organizuje trzy konferencje naukowe w roku, tzw. konferencję zimową (Winter), wiosenną (Spring) i coroczną (Annual ATEE Conference). W okresie pandemii ATEE poszerzyło znacznie swoją ofertę współpracy międzynarodowej o spotkania w formie webinarów i jednodniowych konferencji z udziałem zaproszonych gości – wybitnych badaczy i praktyków. Członkowie ATEE uczestniczą w licznych projektach badawczych, publikują monografie w renomowanych wydawnictwach (Springer, Routledge) w tym w wydawanym przez samo Stowarzyszenie czasopiśmie European Journal of Teacher Education (Taylor and Francis Group).

  Serdecznie gratulujemy Pani Profesor tak zaszczytnego miejsca w strukturze organizacyjnej ATEE.

  Skład zarządu ATEE: zobacz

  Z galerii wydziałowej: zobacz