• 2020-10-16

  Komunikat Dziekana WPP z dnia 16 X 2020

  Zdjęcie

  Informacja Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii do Społeczności Akademickiej

  Szanowni Państwo,

  w związku z nakazem prowadzenia od dnia 17 października 2020 roku nauczania zdalnego w uczelniach wyższych zajęcia na wydziale odbywać się będą wyłącznie w formie online. Wszyscy pracownicy oraz studenci Wydziału Pedagogiki i Psychologii mają założone konta w usłudze Microsoft365 (dawniej: Office365). Do pilnych obowiązków nauczycieli akademickich należy założenie grup ćwiczeniowych i seminaryjnych z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej obowiązujących w UJK, czyli Teams, Forms (usługa Microsoft365) oraz platformy e-learningowej UJK (platforma.ujk.edu.pl). Narzędzia te wspierane są przez obsługę informatyczną Wydziału oraz Uniwersytetu. Zaleca się, aby nazwy wszystkich form zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria) miały postać:
  WPP-nazwisko_pracownika-kierunek-grupa-rok-nazwa i forma przedmiotu

  Konieczność pracy zdalnej wymaga szczególnej troski o wysoką jakość zajęć dydaktycznych, do której zobowiązani są zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci. Wszystkie zajęcia powinny odbywać się online synchronicznie, czyli zgodnie z planem zajęć. Studenci mają prawo do uzyskania materiałów dydaktycznych.

  W wypadku jakichkolwiek trudności z obsługą pakietu Office 365, proszę kontaktować się z informatykami wydziałowymi (WPP-Help-IT@ujk.edu.pl – obsługiwani są wszyscy pracownicy oraz studenci naszego wydziału). Szanowni Państwo, władze Wydziału Pedagogiki i Psychologii wraz z pracownikami administracyjnymi pozostają do Państwa dyspozycji w razie problemów i trudności w realizacji zajęć.

  Materiały informacyjne dotyczące obsługi Wirtualnej Uczelni znajdują się w menu Instrukcje, platformy e-learningowej w zakładce Portal / Instrukcje, usługi Microsoft365 na stronie wydziału pod adresem
  https://wpp.ujk.edu.pl/site/#office365
  oraz na stronie UJK pod adresem
  http://www.ujk.edu.pl/office_365.html

  Regulamin obowiązujący wszystkich użytkowników
  http://www.ujk.edu.pl/bip/files/2019/11/Zarzadzenie-109-2019-Regulamin-Sieci-Komputerowej-reg.pdf

  Informacje i komunikaty techniczne dotyczące nauczania zdalnego są publikowane na stronie Wydziału pod adresem
  https://wpp.ujk.edu.pl/site/?id=zdalne

  Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK


  Pobierz Komunikat Dziekana