• 2021-05-20 | 2021-06-31

  Komunikat Dziekana z dnia 20 V 2021
  Organizacja sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

  Uwaga! Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii informuje, że sesja egzaminacyjna w semestrze letnim odbędzie się w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dotyczy to wszystkich egzaminów, również dyplomowych. Decyzja ta podyktowana jest troską o rzetelną weryfikację efektów uczenia się na prowadzonych przez Wydział kierunkach kształcenia. Jednocześnie zobowiązuję Państwa prowadzących zajęcia do jasnego określenia i przedstawienia Studentom warunków przeprowadzenia egzaminów z odpowiednim wyprzedzeniem, nie mniejszym niż 2 tygodnie. Harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie sporządzony najpóźniej do końca maja.

  Dziekan
  Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  Dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK