• 2021-02-10

  Warsztaty dla studentów kierunku Psychologia

  Zdjęcie

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Moduł podnoszenia kompetencji,

  serdecznie zaprasza studentów V roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia na warsztaty – CYKL SZKOLEŃ W ZAKRESIE STOSOWANIA I INTERPRETACJI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH. Cykl obejmuje - do wyboru dla 1 uczestnika - 4 z wymienionych w pełnym tekście ogłoszenia szkoleń (jedno- lub dwudniowych).

  Osoby zainteresowane powinny wybrać cztery z proponowanych szkoleń (osobny druk formularza).
  Dokumenty (formularz zgłoszeniowy i formularz wyboru tematyki szkoleń) można do 23 lutego 2021 roku:
  - przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
  - lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres w godzinach od 9.00 do 12.00 (dni robocze).

  Biuro projektu:
  ul. Krakowska 11, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pokój nr 3
  telefon: 41 349 6712
  osoba do kontaktu: Weronika Kubera.

  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami załączonymi poniżej.

  Szczegółowa informacja o naborze
  Formularz wyboru tematyki warsztatów
  Formularz zgłoszeniowy