• 2021-03-17

  Szkolenia z metod statystycznych dla studentów IV-V roku kierunku Psychologia - nabór przedłużony

  Zdjęcie

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Moduł podnoszenia kompetencji,

  serdecznie zaprasza studentów IV i V roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia na szkolenia METODY STATYSTYCZNE W BADANIACH SPOŁECZNYCH z wykorzystaniem STATISTICA (45 miejsc).

  Czas trwania: 2 dni po 8 godz. lekcyjnych (45 min.) dziennie.

  16 godzinne szkolenie w formie praktycznych zajęć przy komputerach dotyczy wykorzystania specjalistycznego oprogramowania Statistica, narzędzia za pomocą którego można łatwo i szybko uzyskać potrzebne wyniki. Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych poprawnym gromadzeniem i opracowywaniem wyników badań w naukach społecznych.

  Nabór na szkolenie został przedłużony - formularz zgłoszeniowy można składać do końca marca 2021 roku w budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11, w Sekretariacie Katedry Psychologii – pokój 219.

  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami załączonymi poniżej.

  Szczegółowa informacja o naborze [PDF]
  Szczegółowa informacja o naborze [DOCX]
  Formularz zgłoszeniowy [PDF]