• 2021-03-30 | 2021-04-09

  Nabór na szkolenie z zakresu samoobrony - termin przedłużony

  Zdjęcie

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych,

  serdecznie zaprasza studentów II i III roku I stopnia oraz II roku drugiego stopnia kierunku: Pedagogika, grupa przedmiotów z zakresu: Pedagogiki resocjalizacyjnej i Resocjalizacji i profilaktyki społecznej,
  do wzięcia udziału w SZKOLENIU Z ZAKRESU SAMOOBRONY. Zadanie realizowane jest w ramach projektu AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Moduł M2 Moduł podnoszenia kompetencji.

  Formularz zgłoszeniowy można do 9 kwietnia 2021 roku (termin naboru przedłużony):
  - przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 224;
  - lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres w godzinach od 9:00 do 14:00 (dni robocze).

  Formularz zgłoszeniowy [PDF]