• 2022-04-25 | 2022-04-25

  Szkolenia z metod statystycznych dla studentów kierunku Psychologia, II nabór

  Zdjęcie

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Moduł podnoszenia kompetencji,

  serdecznie zaprasza studentów IV i V roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia na szkolenia METODY STATYSTYCZNE W BADANIACH SPOŁECZNYCH z wykorzystaniem STATISTICA (45 miejsc).

  Czas trwania: 2 dni po 8 godz. lekcyjnych (45 min.) dziennie.

  Dwudniowe szkolenie w formie praktycznych zajęć przy komputerach dotyczy wykorzystania specjalistycznego oprogramowania Statistica, narzędzia za pomocą którego można łatwo i szybko uzyskać potrzebne wyniki. Szkolenie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych poprawnym gromadzeniem i opracowywaniem wyników badań w naukach społecznych.

  Miejsce szkolenia: Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK, Kielce, ul. Krakowska 11.

  Formularz zgłoszeniowy można składać do 29 kwietnia 2022 roku (II nabór) w Biurze Projektu w godz. 8:00 - 14:00 (dni robocze).

  Biuro projektu:
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  pok. 3 (Sekretariat Dziekana)
  ul. Krakowska 11
  25-029 Kielce

  Informacja o naborze: PDF DOCX
  Formularz zgłoszeniowy: PDF