• 2022-04-25 | 2022-04-25

  Warsztaty z testów psychologicznych dla studentów kierunku Psychologia, II nabór

  Zdjęcie

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Moduł podnoszenia kompetencji,

  serdecznie zaprasza studentów IV i V roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia na warsztaty – CYKL SZKOLEŃ W ZAKRESIE STOSOWANIA I INTERPRETACJI TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH. Cykl obejmuje - do wyboru dla 1 uczestnika - 4 z wymienionych w pełnym tekście ogłoszenia (do pobrania poniżej - informacja o naborze) szkoleń (jedno- lub dwudniowych).

  Osoby zainteresowane powinny wybrać cztery z proponowanych szkoleń (osobny druk formularza).
  Dokumenty (formularz zgłoszeniowy i formularz wyboru tematyki szkoleń) należy składać do 25 kwietnia 2022 roku w Biurze Projektu w godz. 8:00 - 14:00 (dni robocze).

  Biuro projektu:
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  pok. 3 (Sekretariat Dziekana)
  ul. Krakowska 11
  25-029 Kielce

  Informacja o naborze: PDF DOCX
  Formularz wyboru tematyki szkoleń: PDF
  Formularz zgłoszeniowy: PDF