Jakość kształcenia / Wydziałowa procedura dyplomowania

Rok akademicki 2021/22  [ Zmień: 2019/20 2020/21 2021/22 ]PROCEDURA

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA [.PDF]
PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA [.DOCX]

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY PROCESU DYPLOMOWANIA

Zał. 8.1 - Lista seminarzystów wraz z tematami prac [.PDF]
Zał. 8.1 - Lista seminarzystów wraz z tematami prac [.DOCX]
Zał. 8.2a - Podanie o zmianę tematu pracy [.PDF]
Zał. 8.2a - Podanie o zmianę tematu pracy [.DOCX]
Zał. 8.2b - Podanie o zmianę promotora [.PDF]
Zał. 8.2b - Podanie o zmianę promotora [.DOCX]
Zał. 8.3 - Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego [.PDF]
Zał. 8.3 - Kwestionariusz zgłoszenia egzaminu dyplomowego [.DOCX]
Zał. 8.4 - Oświadczenie studenta [.PDF]
Zał. 8.4 - Oświadczenie studenta [.DOCX]
Zał. 8.5 - Druk oceny pracy [.PDF]
Zał. 8.5 - Druk oceny pracy [.DOCX]
Zał. 8.6 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Pedagogiki [.PDF]
Zał. 8.6 - Regulamin dyplomowania w Instytucie Pedagogiki [.DOCX]
Zał. 8.7 - Regulamin dyplomowania w Katedrze Psychologii [.PDF]
Zał. 8.7 - Regulamin dyplomowania w Katedrze Psychologii [.DOCX]
Zał. 8.8 - Wniosek o powołanie komisji rozstrzygającej kwestie sporne [.PDF]
Zał. 8.8 - Wniosek o powołanie komisji rozstrzygającej kwestie sporne [.DOCX]
Zał. 8.9 - Protokół egzaminu licencjackiego, magisterskiego [.PDF]
Zał. 8.9 - Protokół egzaminu licencjackiego, magisterskiego [.DOCX]
Zał. 8.10 - Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej [.PDF]
Zał. 8.10 - Podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej [.DOCX]
Zał. 8.11 - Pismo w sprawie przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej [.PDF]
Zał. 8.11 - Pismo w sprawie przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej [.DOCX]
Zał. 8.12 - Wzór strony tytułowej [.PDF]
Zał. 8.12 - Wzór strony tytułowej [.DOCX]

Archiwum

Archiwum procedur w formacie .ZIP