• 2022-05-19

  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 'Doświadczenie traumy w biegu życia'
  19-20 maja 2022

  Zdjęcie


  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Doświadczenie traumy w biegu życia, Kielce, 19-20 maja 2022 r.

  Organizatorzy: Katedra Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień IP Uniwersytetu Łódzkiego Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kielcach, Referat Promocji Zdrowia i Profilaktyki Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

  Patronach objął Prezydent Miasta Kielce.

  W ramach konferencji odbywają się warsztaty (ogranoczona ilość miejsc).

  Zapisy na warsztaty: (udział w warsztatach jest bezpłatny, zgłoszenie proszę przesłać na poniższy adres e-mail)


  Pobierz informację o konferencji i warsztatach PDF DOCX