• 2020-04-15

  Komunikat Dziekana WPP z dnia 15 IV 2020

  Zdjęcie

  Nauczyciele akademiccy, również osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, zobowiązani są do stałego raportowania prowadzonych przez siebie w formie zdalnej zajęć. Od 15 IV obowiązują tylko raporty (druk w załączeniu), które należy przygotowywać sukcesywnie, za każdy z okresów raportowania wskazany w kolejnych Zarządzeniach Rektora. W terminie do ostatniego dnia okresu raportowania (aktualnie 26 IV) raporty te przesyłamy do koordynatorów kierunku wskazanych w komunikacie z dnia 24 III. Natomiast rachunki za zajęcia prowadzone przez osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych zrealizowane będą na podstawie raportów (za poprzedni okres raportów i harmonogramów) wydrukowanych, podpisanych i zeskanowanych, które należy dodatkowo wysłać na adres e-mail:
  .
  Proszę o zapoznanie się z pełnym tekstem komunikatu oraz załącznikami.
  Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
  dr hab. Agata Chabior, prof. UJK

  Pełny tekst Komunikatu Dziekana
  Raport ze zdalnej realizacji zajęć dydaktycznych