• 2021-03-19

  Konkurs o Nagrodę Prof. Kotarbińskiego


  Uniwersytet Łódzki ogłasza VII edycję Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego


  Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Należy je zgłaszać do 15 maja 2021 r.
  w formie tradycyjnej na adres:
  Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź
  lub w formie elektronicznej na adres:

  przesyłając jeden egzemplarz pracy wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

  W załączeniu znajduje się list od Pani Rektor Prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej,
  List od Pani Rektor Prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej [PDF]
  Przewodniczącej Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ogłaszający VII edycję konkursu oraz lista prac nominowanych i nagrodzonych w poprzednich edycjach.
  Lista prac nominowanych i nagrodzonych w poprzednich edycjach [DOCX]

  Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej:
  www.nagrodakotarbinskiego.uni.lodz.pl

  KATARZYNA RUBCIAK
  KIEROWNIK BIURA REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO